Yorrick Elzinga de grote man maar geen krans

Yorrick Elzinga de grote man maar geen krans
Door alle feestvreugde rond de Freule is het er steeds bij gebleven maar bij deze toch nog even een kort verslagje van de laatste ledenpartij. Deze werd verkaatst op vrijdag en was niet alleen voor de jeugd maar ook voor de senioren en dames. Deze laatsten konden meedoen omdat de federatie partij welke gepland stond was verschoven. De opgave viel bij de jeugd iets tegen maar bij zowel de dames als de heren stonden 4 parturen op de lijst.
Bij de jeugd had het bestuur de deelnemers verdeeld over twee categorieën. De welpen en kabouters speelden met elkaar en de pupillen en schooljeugd kwamen tegen elkaar binnen de lijnen. Bij de jongste groep beleefden we een primeur, de zusjes Lianne en Fenna Iedema waren bijelkaar. En deze twee sportieve meiden wisten beide partijen te winnen wat natuurlijk de krans betekende. Bij de oudere jeugd was het wederom Nynke de Vries die de lakens uitdeelde. Deze keer met Naomi Dijkstra als een zeer goede maat. Naast deze goede maat stond er ook geen maat op want de eerste partij werd met 5-3 gewonnen en de tweede met maar liefst 5-0. Door de geringe deelname was er voor iedere deelnemer een medaille wat natuurlijk altijd goed valt bij de jeugd.

Screenshot_2016-08-18-12-35-58-1

Zoals gezegd stonden erbij de dames 4 parturen op de lijst welke ieder een keer tegen elkaar moesten spelen. En het waren de “kleinste”dames welke er met de prijs vandoor gingen. Eline Koree en Antje de Vries veegden de vloer aan met de “grote”dames. De cijfers spraken boekdelen: 5-2, 5-2 en 5-0. Een mooi succes voor deze getalenteerde Youngsters.
Bij de heren werd er zeer relaxed gekaatst in een heerlijk zomer zonnetje. Dit zonnetje zorgde soms voor de meest hilarische momenten. Maar ook het geweldige spel van Yorrick Elzinga viel het aanwezige publiek op. Had vroeger het iedereen over de lengte van Lolke Bandstra, nu was het reus Yorrick die de onmogelijkste ballen door zijn lengte wist te pakken. Om een bal boven te slaan moest hij op de kantine want anders kon Yorrick er nog bij. Maar ook in het tussenspel leek hij uitschuifbare armen te hebben. In de finale moest hij met zijn maten Jan Tijtsma en Johannes Koree aantreden tegen Andre Turkstra, Gerwin Dijkstra en Christiaan van der Kooi. En ook in deze partij kreeg Yorrick het publiek op de banken. Helaas was dit niet genoeg want de kleinste man van het veld, Gerwin, stak hier een stokje voor. Vooral in het slot van de partij wist hij Jan in het achterperk tot drie keer toe te verschalken. Op 5-4 3n 6-4 was het dan ook gedaan. De kleinste man wint van de grootste.

20160818_123637