Freonen fan ‘e Eanjumer PC

De Eanjumer PC is een in de wijde omgeving vermaarde kaatswedstrijd met extra uitstraling en glans vanwege de mooie prijzen, tradities en bijbehorende festiviteiten. Om deze glans en uitstraling te behouden, te vergroten en te continueren is het initiatief genomen vanuit het bestuur om de Freonen fan ‘e Eanjumer PC op te zetten.

Je kunt freon worden door €25,00 te sponsoren. Dit geld wordt gebruikt voor alles wat met de Eanjumer PC samenhangt en dit is nogal wat. Zilveren prijzen, rondrit, muziekkorps, koelwagen, DJ, live muziek, springkussen, catering, attenties vrijwilligers, kransen enzovoort.

Het contract is hieronder te downloaden!