Rooster bardiensten

!!Bij verhindering: onderling ruilen of vervanging regelen!!

Datum + Wedstrijd
Bardiensten
Tijd aanwezig
Zondag 7 mei leden jeugd Lysanne Koree 12:45 aanwezig
Vrijdag 19 mei leden jeugd Lysanne Koree 16:45 aanwezig
Woensdag 24 mei schoolkaatsen Tsjikje Koree 12:45 aanwezig
Zaterdag 3 juni leden jeugd Daniëlle en Dieuwke Visser 8:45 aanwezig
Zaterdag 3 juni leden senioren Trienke Bandstra/ Doetie Heeringa 13:15 aanwezig
Zondag 4 juni Heren 1e klas Froukje Dijkstra/ Hieke Sijtsma 10:45 aanwezig
Vrijdag 9 juni Dorpenpartij jeugd Jan Pieter Hovinga/ Gerald Boersma 16:45 aanwezig
Zondag 11 juni leden senioren Jitske Visser/ Jantsje Jansma 13:15 aanwezig
Zaterdag 17 juni leden jeugd Marieke Raap/ Annet Visser 8:45 aanwezig
Zaterdag 17 juni leden senioren Jeltje Hovinga/ Anneke v/d Galiën 13:15 aanwezig
Zaterdag 24 juni leden jeugd Jitske Hovinga/ Janke Visser 8:45 aanwezig
Zaterdag 24 juni leden senioren Trienke Dekema/ Sieta Dijkstra 13:15 aanwezig
Vrijdag 7 juli gezamenlijke partije jeugd Alie Kuipers/ Elizabeth Zijlstra 17:45 aanwezig
Zaterdag 15 juli leden jeugd Esther Keegstra/ Jolanda Holwerda 8:45 aanwezig
Zaterdag 15 juli leden senioren Wieke Meindersma/ Minke van der Meulen 13:15 aanwezig
Zaterdag 22 juli Dongeradeelpartij jeugd Lia Bandstra/ Jeltje Holwerda 8:45 aanwezig
Zaterdag 22 juli Dongeradeelpartij senioren Geartsje Lei/ Jalina Jelsma 13:45 aanwezig
Zaterdag 29 juli Leden jeugd Nynke Rosier/ Trienke Nooitgedacht 12:45 aanwezig
Zaterdag 29 juli nachtkeatsen Renze Rosier 21:45 aanwezig
Zaterdag 5 augustus leden jeugd Lia Zijlstra/Jeltje Holwerda 9:45 aanwezig
Zaterdag 5 augustus pearkekeatsen Sjoerd en Threa Sonnema 14:15 aanwezig
Maandag 7 augustus strjittekeatsen Wessel en Antje Dijkstra 17:45 aanwezig
Zaterdag 12 augustus leden senioren Feikje Wiersma/ Anke Haaima 12:45 aanwezig
Vrijdag 18 augustus leden jeugd Alena Boonstra/ Gerjanna Visser 17:45 aanwezig
Zondag 20 augustus pupillen jongens A+B Tineke Terpstra/ Lysanne Koree 9:45 aanwezig
Maandag 21 augustus ouder- en kind partij Sietske Boscha/ Marrit Roorda 13:15 aanwezig
Vrijdag 25 augustus Anjumer PC Jeugd Susan Koree/ Jellie Botma 8:15 aanwezig
Vrijdag 25 augustus Anjumer PC senioren Jan Walsma/ Bennie Peter Visser 13:15 aanwezig
Vrijdag 25 augustus Anjumer PC Namiddag Jantine, Hilly en Mieke 17:00 aanwezig!!Bij verhindering: onderling ruilen of vervanging regelen!!