Yes, we can

Dinsdag 28 juli 2015 :

Wat hebben we weer een kaatsweekend achter de rug. Niet alleen wat kaatsen betreft maar ook wat regelgeving en organisatie aangaat. Geen keurmeesters, afgekeurde wanten maar wel, en dat is het belangrijkste, kransen. Het niet aanwezig zijn van keurmeesters betrof de partij in Ternaard op zaterdag. “It moat kinne” deed zijn naam geen eer aan want er was maar een enkele keurmeester aanwezig, voeg daarbij het kleine veld, veel ballen verdwenen in de bosjes, gebrekkige telegrafen en loszittende lijnen. Dit alles nodigde de kaatsers niet uit om diep te gaan. Sip Jaap, die kaatste met Gosse Beeksma en de voor Jelle Jaap ingevallen Rudolf Soepboer, de coach van ons jongenspartuur kon dan ook om 12 uur douchen. Wiebe Wessel volgde een uurtje later. Dit kwam niet door een winst partij maar door een staand nummer.

De zondag in Engelum was zoniet nog erger. Vol goede moed gingen de Bosjes ’s morgens vroeg de greidhoeke in. Alles leek te wijzen op een mooie kaatsdag. Een lijst van 30 parturen maar helaas voor Sip was Jelle Jaap nog geblesseerd. Gelukkig hadden hij en zijn ander vaste maat Gosse Beeksma in Tjibbe Hansma van Munein een ervaren vervanger weten te vinden. Maar voor dat er begonnen kon worden met kaatsen moesten alle kaatsers hun want laten keuren. En hier begon de ellende, van de 30 parturen waren 10 parturen met niet goedgekeurde wanten. Dit omdat dit allemaal kaatsers betrof welke maar sporadisch op KNKB wedstrijden uitkomen. Tjibbe kon zoals het zich liet aanzien met de goedgekeurde want van Jelle Jaap kaatsen. Scheidsrechter Reinsma had geen bezwaar en fol fleur en faasje werd de eerste omloop gewonnen. De tweede omloop was er echter een andere scheidsrechter, van der Veen, en die, ja het is niet te geloven, wilde niet dat Tjibbe met de want van Jelle Jaap kaatste. Formeel had hij gelijk maar als de ene het toelaat en de andere niet dan wordt het er allemaal niet duidelijker op. Conclusie : een rode kaart voor Tjibbe en Sip en Gosse met zijn beiden verder. Uitzonderlijk knap dat ze ook nog een derde prijs wisten te winnen na in de halve finale nipt, 5-4 en 6-6 te hebben verloren van de latere winnaars. Foto : Gosse en Sip Jaap

Net als bij de senioren was er voor de jongens en schooljongens zaterdag geen eer te behalen. Het regende app-jes : allemaal eraf in Lekkum en alles der of yn Skettens. Vroeg thuis dus allemaal maar goed ook want het werd later op de dag noodweer.

Hoe anders was het zondag in Harlingen bij k.v. de Eendracht, de club van de beste kaatser aller tijden Hotse Schuil. Hier moesten Jan, Wieger Nutte en Wiebe de kleuren van onze vereniging hoog houden op een afdelingspartij voor jongens. En dit deden ze met verve. Onder leiding van coach Rudolf Soepboer was Niawier/Metslawier/Oosternijkerk deeerste horde die moest worden genomen. Het werd geen echte battle van het noorden want Anjum was heer en meester getuige de 5-1 overwinning. De tweede horde was Sexbierum. En weer ging het vrij gemakkelijk. Wieger stond goed op te slaan evenals Wiebe, die net als op “de Rommert” weer veel hoge ballen opsloeg en Jan en Wiebe lieten in het perk weinig steken vallen. Steeds werden er mooie kaatsen gelegd welke door de opslag konden worden behouden. 5-2 spreekt voor zich. De volgende tegenstander was het degelijke Ried. Een tegenstander waar eerder dit seizoen al eens van was gewonnen maar ook verloren. Het beloofde dus een spannend potje te worden. Al hoewel dit er in begin niet op leek omdat onze jongens zomaar een 3-0 voorsprong namen. Maar toen de muziek begon te haperen leek er ook zand in de motor van Klaas Thomas te komen. Maar wat wil je ook als er teksten als : Mam waar is mijn string, wie niet springt die is een homo en Mieke Telkamp met waarheen, waarvoor, door de speakers knalt. Gelukkig wisten Jan, Wiebe en Wieger Nutte net op tijd waarheen ze wilden : de finale. Dit lukte mede doordat Ried bij 3-2 en 6-0 niet het eerst pakten en door een onmogelijke bal van Jan op 4-4 en 6-6. Hiermee wist hij de kaats te passeren en de vijf borden wist te pakken. Er was 1 smetje omdat Wieger Nutte door een blessure niet meer op kon slaan in het laatste eerst. Gelukkig dat Jan ook zijn mannetje staat aan de stuit. Anjum in de finale, en als je daar bent dan wil je natuurlijk winnen. Ondanks de blessure van Wieger stond er nog steeds een team. Wat dat betreft hadden ze goed naar de naam van de Harlinger vereniging gekeken : Eendracht. Ook in deze laatste partij tegen Menaldum werd er zomaar brutaal een 3-0 voorsprong gepakt. Het ging zo gemakkelijk en alle ballen vielen net de kant van Anjum op. Dit veranderde na deze voorsprong want toen vielen de ballen net de andere kant op en was het ook zo weer gelijk. Toch pakten onze jongens de draad weer goed op en namen een 5-4 voorsprong. Tijd voor de aanwezige moeders Anna en Hilly om het toilet te bezoeken omdat ze de spanning niet langer aankonden. Gelukkig hadden de kaatsers hier geen last van want op 6-2 was het kat in het bakkie. Voor het eerst in de geschiedenis pakt Anjum de krans bij een afdelingswedstrijd voor jongens. Na al drie keer een derde en vierde prijs te hebben behaald eindelijk de bevestiging dat ze ook kunnen winnen. Yess, we can boys.

In al dit geweld zou ik bijna de prijs van Sytse Koree vergeten. Hij en Gerrit kaatsten in Dronrijp. Niet bij de schooljongens maar bij de jongens. Alvast een voorproefje voor volgend jaar. En Sytse wist na een verloren eerste omloop toch nog de finale van de afvallers te bereiken. Helaas ging deze verloren maar met Thom Buwalda – Dronryp en Albert Feenstra – Exmorra liet hij zien dat hij nu al klaar is voor het volgende seizoen. Foto : Sytse klaar voor het grote werk.