Winnen verveelt nooit

di 14 augustus 2012 :

Deze keer een verslagje uit het verre België, het land van het peloten. Maar ik heb nog geen pelote bal gezien. Daarom komt het sms bericht van onze voorzitter als geroepen : anjumers in de prijzen. Dat doet ook hier mijn anjumer kaatshart sneller slaan. Dus met smart zit ik te wachten op de uitslagen op de diverse kaatssite’s. En dan duurt wachten lang maar beetje bij beetje druppelen ze binnen.

Als eerste kom ik Wiebe tegen met een fraaie foto van zijn eerste prijs op de vrije formatie wedstrijd in Reduzum. Met Kevin Jordie Hiemstra van Stiens en Nick Leistra van Tzummarum weet hij uit een lijst van 16 parturen als beste uit de bus te komen. Uit het minieme verslag op internet concludeer ik dat Wiebe goed heeft gekaatst want de schrijver heeft het over het goede opslagspel. Aangezien Wiebe als opslager in het partuur fungeert moet dit dus ook op hem slaan. Het levert hem niet alleen de krans maar ook een derde plek in het individueel klassement op.
Foto : Nick, Kevin Jordie en Wiebe.

Ook de naam van Eline kom ik in de uitslagen voorbij. In Ferwerd behaalt ze een mooie derde prijs, een prijs waar ze ook echt aan toe was. Ik besluit om haar een mail met de felicitatie te sturen. En wat schets mijn verbazing maandag krijg ik een mail terug waarin Eline vertelt dat ze zondag in Peins ook een prijs heeft gewonnen, de eerste in de afvalronde. En zo vertelt ze, ook maandag in Anjum was het bingo, weer de eerste in de verliezersronde van het ouder/kind kaatsen. Pope Bauke was zo gelukkig om met haar te mogen kaatsen. Jammer dat ik geen foto van haar kon vinden op internet.

Ook krijg ik via de mail ( wat is internet toch geweldig) een fraaie foto van Jan Tijtsma binnen. Hij kaatste zaterdag in Bolsward een DEL partij. Hij had geloot bij Sjaak Bakker van Achlum. Jan wist het tot de finale te schoppen maar vond hier jammer genoeg zijn Waterloo.
Foto : Jan op het ereschavot.

Mijn humeur begint steeds beter te worden want ik zie tot mijn verbazing dat ook Wieger Nutte terug is op de friese kaatsvelden. En dat niet alleen maar hij slaat zichzelf ook nog in de prijzen. Op de zelfde partij als Jan weet Wieger Nutte de tweede prijs in de verliezersronde te winnen. Gelijk een prijs bij je terugkeer dat lukt alleen de allergrootsten.
Foto : De prijswinnaars kijken iets verveeld toe.

En of dit nog niet genoeg is bespeur ik in de uitslagen ook nog de naam van Gerrit Dijkstra. Hij wint de vierde prijs in Scharnegoutum. Weer een prijs voor deze jongste Dijkstra die in de schaduw van zijn grote broer zich steeds beter ontwikkeld en dat moet natuurlijk prijzen opleveren.
Foto : Moeten we toch aan de afdelingsshirts ?

Verder lees ik tot mijn stomme verbazing dat Oosternijkerk is uitgenodigd voor de revanche Freule. Ik snap niet hoe dit mogelijk is omdat onze jongens het afgelopen weekend en op de Freule zelf dit partuur tweemaal kansloos van de lijst heeft gewerkt. Dus hoort niet Oosternijkerk maar Klaas Thomas in Jellum Bears aan te treden. Dit ruikt naar klasse justitie van de TC. De Tc die overigens woensdag op de Freule, voor de eerste omloop al afdelingen uitnodigde voor de revache freule. Kan het nog gekker. Ik wil overigens nog een compliment maken voor Johan, Wiebe en Auke. Zij hebben op de Freule eens te meer laten zien dat Anjumers wel degelijk een balletje kunnen slaan. En als onze jeugd de komende jaren zo door blijft gaan ligt er in de nabije jaren wellicht een prijsje in Wommels op ons te wachten. Iets waar ik, en niet alleen ik, al jaren van droom. Winnen verveelt nooit maar een prijsje in Wommels daar doe je het voor.