Wieger Nutte wint in Zurich.

di 18 mei :

Zoals u wellicht zult weten, kaatsen 2 pupillen jongens van onze vereniging iedere week mee met de KNKB wedstrijden. Wieger Nutte en Wiebe doen dat zo goed dat ze sinds deze week beide in de A klasse zijn ingedeeld.
Afgelopen zondag (9 mei) moesten de heren aantreden in Zurich. En dit gebeurde niet zonder succes. Er stonden 6 parturen op de lijst en dus werd er in 2 poule’s gekaatst. Wieger Nutte wist samen met Nick Leistra hun poule te winnen en dit betekende dus een plaats in de finale. Ook deze werd gewonnen en ging de krans dus mee naar Anjum.

Op de foto de prijswinnaars. Met rechts de trotse Anjumer.