Wieger Nutte stunt in Ee

Wieger Nutte stunt in Ee door Tamme Visser
Het weekend stond weer bol van de kaatsactiviteiten. Te beginnen op de vrijdagavond in Ee waar de federatie een wedstrijd voor dames en heren op de agenda had staan. Bij de dames en de B klas heren stond er welgeteld 1 anjumer op de lijst. Lolke Dijkstra was de enige die de fietstocht door de Kolken had ondernomen om zijn kaatskunsten te vertonen. Die kunsten bleven bij 2 partijtjes toen kon Lolke met tegenzin en tegenwind de tocht door de prachtige groene weiden in tegengestelde richting ondergaan. Al zal hij voor al dat natuurschoon waarschijnlijk geen oog hebben gehad. Bij de A klas stonden 4 leden van onze club op de lijst, keurig verdeeld over de 4 deelnemende parturen. Sowieso dus twee anjumers in de prijzen. Dat het Wieger Nutte was die er met de krans vandoor ging verbaasde alle aanwezigen. Want met Ewald Seepma van Oosternijkerk en Meindert Jansma van Metslawier had hij op papier zeker niet het sterkste partuur. Maar als Wieger zijn opslagballen ervoor heeft en hij weet het meerdere partijen vol te houden dan mag hij tot de beste opslagers van de federatie worden gerekend. En laat dat nou net vrijdag het geval zijn. En dan hebben zelfs PC kaatsers als Jelle Jaap en Sip Jaap er meer dan de handen vol aan. Na twee winstpartijen en een verliespartij met 5-4 eindigde Wieger Nutte op 19 eersten en dat was genoeg voor “de hage”. Jelle Jaap en Sip Jaap mochten uitmaken wie er met het laatste koekje vandoor ging. Tegen eersten wezen uit dat deze ging naar Sip Jaap die kaatste met Bouwe Stiemsma en Jan Jacob Klimstra beide van Lioessens. De fietstocht door de Kolken zal voor Wieger vast een stuk korter zijn geweest dan voor Lolke.

1
Zondag hadden Sip Jaap en Jelle Jaap de twijfelachtige eer om in Witmarsum in de hoofdklasse aan te mogen treden tegen het partuur van Gert Anne van der Bos. Het werd een partij waar weinig eer voor Sip en Jelle Jaap viel te behalen. Het enige hoogtepunt was volgens horen zeggen dat Sip als enige in de partij een bal boven wist te slaan. Waarvan akte. Het jongens partuur kwam dit weekend voor de Freule tweemaal in actie. Zaterdag ging de reis naar Witmarsum en zondag naar Franeker. Het werden twee partijen met uitersten. Zaterdag ontbrak de scherpte en straalde er een vorm van matheid over Jan, Gerrit en Sytse. Gelukkig was het zondag veel beter en begonnen de jongens weer wat te stralen en werd er weer wat meer voor de punten gestreden. Iets wat als eerste nodig is om tot prestaties te komen, zeker op een partij als de Freule. Zaterdag werd er overigens de eerste omloop nog wel gewonnen van Ferwerd maar was Tzummarum een omloop later duidelijk te sterk. Zondag sneuvelden de jongens in de derde partij tegen Franeker nadat Balk en Jelsum, Britsum en Cornjum waren verslagen. Maar met nog iets meer passie en vertrouwen kunnen de jongens woensdag wellicht voor een kleine verrassing zorgen.
Zaterdag stond er in Anjum zelf nog een ledenpartij voor jong en oud op het programma. Door de geringe deelname was het voor het bestuur passen en meten om de lijsten enigszins acceptabel te krijgen. De welpen en kabouters kaatsten bij elkaar, iets wat ook gold voor de pupillen en schooljeugd. In beide groepen werd er individueel gekaatst en kwamen alle kinderen drie keer in actie. Bij de jongste groep was er eindelijk weer eens een krans voor Marten Jan Koree, hij wist alle drie de partijen te winnen. Lyanne Dijkstra werd tweede met 16 eersten. Bij de oudere jeugd liet Nynke de Vries voor de zoveelste keer zien dat zij de te kloppen vrouw is. Ook deze keer lukte dat niemand. Lysanne Iedema kwam met 14 eersten nog het dichtst bij haar in de buurt.
Bij de zowel de dames als de heren stonden er 4 tweetallen op de lijst. Bij de heren kwam het gedurende de dag niet op de kaatstalenten aan maar meer op diegene welke de ochtendtraining van het voetbal het beste had doorstaan. Uiteindelijk bleek toch het talent van Wiebe Wessel de doorslag te geven want als ik af mag gaan op de commentaren van de aanwezige toeschouwers waren er spelers van Anjum 1 bij welke zacht gezegd blij waren dat de laatste bal was geslagen. Wiebe kaatste met Johannes Koree en zij wonnen alle drie de partijen. Johan Boersma, en de uiterst fit ogende Pope Bauke moesten genoegen nemen met de tweede plaats. Andre Turkstra en Wiebe Dijkstra hadden de training van het voetbal zo slecht verteerd dat ze de laatste partij om des keizers baard aan zich voorbij lieten gaan. Bij de dames konden de favorieten Jitske Hovinga en Antje de Vries goed met deze rol omgaan. Ze kregen in de drie gespeelde wedstrijden maar 1 eerst tegen. Voor hun natuurlijk prachtig maar de tegenstanders zullen hier zeker anders over denken. Gersa Brander en Marjan Koree kregen in de eerste partij een pak slaag van Jitske en Antje: 5-0. Toch wisten ze de overige twee partijen wel te winnen wat het de premie opleverde.
Weer genoeg te beleven dus op de kaatsvelden en ook voor de komende twee weken nog voldoende kaatsplezier. Woensdag de Freule in Wommels, vrijdag een extra ledenwedstrijd, maandag ouder/kind kaatsen, woensdag de Rommert Zijlstra partij en als afsluiter de Anjumer PC. Een partij welke meer deelnemers verdiend dan de afgelopen partijen.