Wieger Nutte pakt prijs in eigen dorp

ma 9 augustus 2010 :

Afgelopen zaterdag had onze vereniging de eer om haar tweede KNKB partij van dit seizoen te verkaatsen. Zoals gewoonlijk had voorzitter Boersma de zaakjes weer prima voor elkaar wat hem en zijn mede bestuursleden menig compliment opleverde. Na de jongens 14 – 16 jaar was het nu de beurt aan de pupillen jongens A en B klas. Een leeftijdsgroep waarin maar liefst 4 Anjumer jongens meededen.

In de B klas wisten Jan Tijtsma en Robin Tjeerdsma niet tot de prijzen door te dringen.

In de A klas, waarin Wiebe en Wieger Nutte uitkomen, had iedereen gehoopt dat het een Anjumer onderonsje zou worden. En na de eerste omloop leek dat er ook in te zitten. Beide dorpsgenoten wisten hun eerste partij te winnen. Jammer genoeg verloren ze de tweede keer beide met vijf eersten gelijk zodat ze met een plek in de kleine finale genoegen moesten nemen. Deze partij wist Wieger Nutte, samen met Kevin Jordi Hiemstra van Stiens, te winnen zodat de derde prijs hun toekwam. Foto : Kevin Jordi en Wieger Nutte in het oranje.

Eline Koree kaatste zaterdag een KNKB wedstrijd in Driesum. Door de geringe deelname waren de A en B klas door elkaar geloot. Als dit het geval is moet je dus eigenlijk wel bij een A kaatser worden geloot. Eline had dit geluk niet maar wist het toch tot de derde omloop te schoppen. Geen prijs dus maar als dit “lytse fjoerfretterke” zo door gaat komt die prijs vanzelf.

Sytse Koree en Gerrit Dijkstra moesten zondag naar het verre Tzummarum voor hun partij in de welpen categorie. Na het voortreffelijke debuut van vorige week kwam Gerrit nu in aanraking met de spreekwoordelijke keerzijde van de medaille. Tweemaal verlies en dus geen prijs. Lytse Sytse ging het beter af. Hij kaatste zich met zijn maat Hidde Poelstra van Minnertsgea naar een fraaie derde prijs.
Foto : Sytse, vierde van rechts.

Sip Jaap Bos kwam dit weekend weer twee keer in actie. Zowel in Bolsward als in Franeker was er deze keer weinig eer te behalen voor Sip. In de laatste cyclus kaats hij met Jouke Bosje en Jan Brandt Wiersma. Laatstgenoemde was zondag op vakantie. Zijn plaats werd ingenomen door drievoudig PC winnaar Thomas van der Meer. Weer een hele ervaring voor onze dorpsgenoot.

In de federatie stond zaterdag voor het eerst een wedstrijd in Hantum op de lijst. In de A klas kwam Wiebe Wessel Bos in aktie maar wist geen prijs te winnen.
In de B klas was de eerste prijs van de afvalronde voor Pope Bauke Holwerda.
Bij de dames deze keer ook geen prijzen naar Anjum.

Maandag was het weer de beurt voor onze eigen jeugd. Er werd weer prachtig gespeeld om de prijzen.
Foto : Alle prijswinnaars.

Het kaatsseizoen zit, wat betreft de kv Klaas Thomas, er bijna op. A.s woensdag is onze vereniging nog present op de Freule partij in Wommels. Wietse Rosier, Johan Boersma en Harm Oane Koree nemen het in de eerste omloop op tegen een tweetal uit Lekkum. Dit had veel minder uit kunnen pakken dus wellicht dat we het tot de tweede lijst weten te schoppen.

Traditioneel wordt vrijdag, de laatste vrijdag van de bouwvak, het seizoen afgesloten met de Klaas Thomas partij oftewel de Anjumer PC. Jammer genoeg wordt er, om wat voor reden dan ook, niet meer om zilveren tientjes gespeeld. Het waren nl deze prijzen die deze partij uniek maakten en ervoor zorgde dat hij als de Anjumer PC bekend werd. Wellicht dat er een mogelijkheid is om dit in ere te herstellen.