Wiebe 2 keer in de prijzen.

vr 27 augustus 2010 :

Het kaatsseizoen mag wat onze vereniging betreft dan afgelopen zijn, de jongens en meisjes bij de federatie en de KNKB gaan nog vrolijk een paar weken door. In Ee was er afgelopen vrijdag de slotdag van het federatie kaatsen. Ondanks dat de deelname ook deze keer weer tegenviel, is dit wel de manier om het jeugdkaatsen in onze gemeente naar een hoger nivo te krijgen. Een uitdaging voor het federatie bestuur om dit de komende jaren te verwezenlijken.
In Ee was er in de pupillen jongens categorie weer volop succes. Onze dorpsgenoten Wiebe Dijkstra en Robin Tjeerdsma wisten zich met Lolke van der Meulen in de kransen te kaatsen. Voor Wiebe dus wederom een kransje. Het wordt trouwens tijd dat het seizoen voor hem afgelopen is want anders moet vader Wessel zijn huis gaan uitbreiden omdat de voorgevel helemaal vol hangt met deze fraaie kaatstrofeeën.
Voor Jan Tijtsma was er in Ee nog een fraaie tweede plaats. Deze prijs, welke hij met Boele Terpstra wist te winnen, was voldoende om het algemeen klassement te winnen.
Een zeer verdienstelijke tweede prijs in dit algemeen klassement was er voor Klaas Johan Koree.
Op de foto :
Rij boven : Robin Tjeerdsma, Lolke v/d Meulen en Wiebe Dijkstra
Rij midden : Anke Mollema en Louise Krol
Rij onder : Jan Tijtsma en Boele Terpstra

De winnaars van het algemeen klassement van het federatie kaatsen.
Foto bovenste rij : Louise Krol en Anke Mollema
Onderste rij : Jan Tijtsma en Klaas Johan Koree

Wiebe, Wieger Nutte en Jan Tijtsma hebben zaterdag nog een door elkaar loten partij in Tzum bezocht. Bij deze z.g. Prinsen partij, waarbij om kettingen word gespeeld, had men de A en B klas door elkaar geloot en dus was het lot zeer bepalend.
Zo moest Jan Tijtsma het gelijk opnemen tegen A klasser Kevin Jordi Hiemstra. En zoals verwacht was deze partij voor Jan niet te winnen.
Ook Wieger Nutte wist niet tot de prijzen door te dringen.
Het lot was Wiebe gunstiger gestemd. Na twee winst partijen en een staand nummer moest hij in de halve finale het onderspit delven tegen dezelfde Kevin Jordi. Toch weer een mooi prijsje voor Wiebe.
Foto : Wiebe zittend uiterst links.

Ook de beide Koreaantjes waren afgelopen weekend weer van de partij in de “keatshoeke”. Eline moest aantreden in Tzummarum en Sytse ging met heit richting Pingjum.
Helaas konden deze twee talentvolle spelers uit ons dorp deze keer geen potten breken. Laten we hopen dat ze komend weekend meer succes hebben want ook dan gaan onze jeugdleden weer de fryske keatsfjilden onveilig maken.