Wie de jeugd heeft, heeft de TAKOMST

Was het vorige week een vrij rustig weekend voor de knkb jongens en meiden, afgelopen week stond weer bol van de wedstrijden. Het begon op woensdag 13 juli met de TAKOMST  partij voor jongens in Oosterbierum. Voor deze uitnodigingswedstrijd waren Jan en Gerrit uitgenodigd mits ze ieder een vijfigtal “koeken” hadden weten te verkopen. De opbrengst van deze koekactie gaat ieder jaar naar een instelling voor kinderen met een beperking. Een goed initiatief om de jeugd in te laten zien dat niet iedereen iedere week kan sporten.

Afbeelding1

Gerrit kwam niet in de uitslagen voor maar Jan mocht uit een lijst van 16 parturen in de finale aantreden. Met zijn maten Lennard Terpstra en Paul Dijkstra kwam hij in de finale net tekort om met de hoogste eer te mogen strijken. Maar de premie bestaande uit een fraai horloge maakte veel goed. Alhoewel Jan volgens mij haast een juwelierszaakje kan beginnen want dit was niet zijn eerst en hopelijk ook niet zijn laatste. De TAKOMST  zal het ons leren.

 

 

 

 

Afbeelding2De kaatser waarop onze hoop in de nabije TAKOMST is gevestigd, Sip Jaap kwam het weekend twee keer “yn de krite”. Zaterdag in Itens en zondag in Tzummarum. Beide keren betrof het een vrije formatie partij. In Itens was het lot Sip en zijn maten eindelijk eens gunstig gezind. Eén winstpartij zou in de volgende omloop een staand nummer en een prijs beteken. En de opzet slaagde wat hen de zo belangrijke punten voor de veelbesproken ranking opleverde. In Tzummarum moest deze lijn worden doorgezet om de PC TAKOMST nog enigszins in beeld te houden. Helaas sneuvelden ze in de eerste omloop en is de PC voor de nabije TAKOMST heel ver, zoniet helemaal weg.

Wiebe Wessel en neef Wiebe trokken zaterdag de stoute schoenen aan en hadden zich in Morra opgegeven voor een vrije formatie partij tweede klas. Zou hun TAKOMST dan toch bij de knkb liggen of is de federatie het toneel waar ze het liefst acteren. Ondanks winst in de eerste omloop denk ik dat we op het laatste moeten rekenen want de tweede omloop was een brug te ver. Een schrale troost was dat ze er tegen de latere winnaars afgingen met, naar ik meen, een zeer acceptabele 5-4.

 

Afbeelding3Jan, Gerrit en Sytse, onze TAKOMST voor de iets langere termijn mochten ook twee keer de wei in. In Tzum kaatste Jan in de A klas en de beide andere heren in de B klas. Beide heren wisten de eerste omloop te overleven. Voor Gerrit hield het in de tweede omloop op maar Sytse “skarrelde troch” tot de halve finale met zijn maten Dirk Henk Kuipers van Arum en Taeke Hofman van Dronrijp. Hier hield het op voor Baggio maar een derde prijs en een gevuld envelopje viel hem wel ten deel. En zo te zien op de foto een dikke envelop want ze glunderen alle drie van oor tot oor.

 

 

Afbeelding4Jan kaatste in het zogenaamde belgische systeem eerst drie partijen. In de eerste partij wist hij met Harmen Schuitmaker van Slappeterp en Marc Burger van Witmarsum te winnen tegen angstgegner Patrick van Dellen. Een goed begin, ook de tweede partij werd in winst omgezet. En ondanks een verlies in de derde omloop had hij wel genoeg eersten bijeen geslagen om de finale te mogen kaatsen. En u raadt het al…….tegen Patrick van Dellen. En lukte het in de eerste partij wel in de finale ontmoeting kwamen Jan en zijn maten net iets tekort. Maar zeker weer een top prestatie van onze jongens wat alle hoop voor de TAKOMST geeft.

 

 

 

Afbeelding5Zondag kaatsten de heren een afdelingspartij in Makkum, en wederom was het lot hen niet gunstig gezind. Ze moesten aantreden tegen de Nederlands Kampioen Exmorra. Al snel werd duidelijk dat deze jongens een maatje te groot waren en onze jongens hun heil in de zogenaamde opstapwedstrijd moesten zoeken. Dit is een partij waar alle verliezers van de afdelingswedstrijd op nieuw door elkaar worden geloot. Gerrti en Sytse wonnen de tweede partij maar verloren allebei in een spannende derde omloop. Alleen Jan wist ook deze derde partij te winnen wat  hem verzekerde van minimaal een derde prijs. En dag werd het ook want zoals hij zelf zei: der siet net folle mear yn dizze lêste partij. Maar wel weer in de prijzen ondanks een lichte blessure.

Voor Gerwin was het een ongewoon weekend want zowel zaterdag in St. Annaparochie als zondag in Wijnaldum bij de vrije formatie viel hij buiten de prijzen. Iets wat hem de laatste weken niet vaak overkomt. Maar gelukkig heeft hij nog een lange

Afbeelding7TAKOMST voor zich dus dat moet goed komen. Zus Liese Anke schreef dit weekend wel kaatshistorie. In Ysbrechtum wist zij voor het eerst in haar prille kaatsleven een prijs op een knkb wedstrijd te winnen. Met Jetske de Boer legde ze beslag op de tweede prijs en daar was ze niet tevreden mee en zo hoort het ook. Wat was namelijk het geval. De hele dag had er niemand bij de overloop gezeten. Maar omdat de A klas iets eerder was afgelopen dacht een keurmeester dat hij die taak wel even kon vervullen. Het stond inmiddels 5-5 toen hij dat ging staan. En inderdaad hij nam Liese en haar maat in dit beslissende eerst een slag af voor overlopen. Dit koste Liese Anke de prijs en een ging ze met een ontevreden gevoel terug naar Anjum. Maar heel kaatsminnend Anjum was tevreden want we hebben erweer een knkb kaatster voor de TAKOMST bij. En wie de jeugd heeft……..