Tweede, derde en drie maal afvalronde !

Dinsdag 14 juli 2015 :

Het was weer een prachtig weekeinde voor onze club. Op diverse velden werd er weer een dorpsgenoot voor de bestuurstent verwacht. Te beginnen bij Sip Jaap. Hij deed zaterdag in Itens mee aan een uitnodigingswedstrijd voor eersteklassers. Sip had in Menno van Zwieten van Peins en Hillebrand Visser van Makkum geen raar partuur. Het moet natuurlijk nog wel even gebeuren. De eerste partij werd vrij eenvoudig gewonnen. De halve finale daarentegen werd een thriller tegen het partuur van Marten Bergsma (Minnertsga), Tsjerk Elsinga (Den Bosch) en Steven de Bruin (Tzummarum). Alle hout moest eraan te pas komen voordat er een winnaar kon worden aangewezen. Toen sloeg Sip een mooie kaats die door zijn opslager goed werd verdedigd omdat de bal kwaad werd uitgeslagen. De finale leek weer op een 5-5 wedstrijd te eindigen maar Pieter van Althuis (Franeker), Alle Jan Anema (Grou) en Lennart Adema (Makkum) dachten hier anders over en maakten er op 5-4 en 6-4 een einde aan. Jammer voor Sip dat deze wedstrijd geen punten voor de ranking maar wel het nodige zelfvertrouwen opleverde. Foto : fraaie tweede.


Sytse kaatste zaterdag in Harlingen bij kaatsvereniging “de Eendracht”. En kleine Koree had weer eens geloot bij zijn kameraad uit Bolsward Jellen Cnossen. Samen hebben ze al menig prijsje gewonnen. Sytse en Jelle deden de naam van de vereniging alle eer aan want eendrachtig sloegen ze zich naar de derde prijs op deze uitnodigingspartij waar 10 parturen aan meededen. De beide knapen kunnen nu alle tijd in het kaatsen stoppen want ze wonnen een horloge. Foto : Jelle en Sytse : altijd prijs

 

 

 

 

Een andere Koree, Eline moest naar Jelsum/Coarnjum/Britsum, met de toepasselijke naam It Partoer. Ook dit betrof een uitnodigingswedstrijd voor schoolmeisjes. Ze kaatsten overigens niet in een Partoer maar in duo’s. Eline kaatste met Tessa Reitsma van Beltsum en verloren helaas de eerste omloop. In de afvalronde pakten ze de draad goed op en ik kreeg rond de klok van 5 uur uur het bericht dat ze deze ronde hadden gewonnen. Eindelijk weer een prijsje voor Eline en dit smaakt natuurlijk naar meer. Foto : Tessa en Eline.

 

 

 


Ook Wiebe had een uitnodiging gekregen voor een KNKB wedstrijd. In Lollum/Waaxens wist Dijkstra met Fabian Noordhuis van Bolsward en Fernando de Boer net als Eline de afvalronde te winnen. De eerste keer verloren maar vervolgens alles winnen, een knappe prestatie van Wiebe. En de vierde anjumer met een prijs op de zaterdag. Foto : Wiebe was er weer bij

Ook op de zondag stonden er weer veel Klaas Thomas kaatsers op de lijsten. De senioren hadden een afdelingswedstrijd in Ried. Sip, Wiebe en Wietse gingen zonder al te hoge verwachtingen richting Ried. Iets wat ze in 2009 ook deden en toen werd deze partij gewonnen. Helaas kwam het deze keer niet zover. Nee, integendeel de eerste omloop was tevens de laatste.

In Westhoek stonden maar liefst 5 anjumers op de lijst. Dit betrof een gezamenlijke partij voor jongens en schooljongens. Alle kans op een prijsje dus. En dit gebeurde ook, al bleef het helaas maar bij 1. Wieger Nutte en Sytse sneuvelden in de tweede omloop terwijl Wiebe en Gerrit hun Waterloo een omloop later vonden. Alleen Jan sloeg hem in de prijzen, net als Eline en Wiebe werd hij met Lennard Feenstra van Franeker en Jens Visser van Minnertsga winnaar van de afvalronde. Foto : Jan zet stijgende lijn door.
Anjum dus het afgelopen weekend heer en meester in de afvalronde en twee prachtige prijzen in de winnaarsronde.