Twee maal “broedermoord”

di 16 juli 2013 :

Het was, wat het aantal KNKB wedstrijden betreft een rustig weekendje, voor onze jeugd. Wat het aantal prijzen betreft was het weer bingo. Het was dit weekend al zover dat we elkaar van de prijzen af gaan houden. Aan de ene kant jammer aan de ander kant natuurlijk een teken dat onze jeugdspelers het hartstikke goed doen.
Zaterdag kwam alleen Jan Tijtsma op een KNKB wedstrijd binnen de lijnen en wel inWitmarsum. Jan verloor twee keer en was dus mooi op tijd terug in Anjum. Hoe anders was het zondag in Westhoek, een klein dorpje bij St. Jacobieparochie. Jan( hij mocht met de jongens kaatsen omdat er in zijn categorie geen wedstrijd was) en Wiebe stonden hier op een lijst bestaande uit 17 partuur. En beide jongens waren heerlijk op dreef en moesten in de halve finale de degens met elkaar kruisen. Het werd een verschrikkelijk spannende partij met een hele vreemde slag in het laatste eerst. Jan en zijn maten Andre van Dellen van Berlikum en Emiel Wijma van Makkum stonden namelijk gereed om op te slaan maar Wiebe stond nog achter het perk wat te drinken. Toch werd de bal opgeslagen, wij zouden deze bal op nieuw laten opslaan maar de scheidsrechter besliste anders. Hij nam Jan cs. de punten af. En in het laatste eerste zijn dat natuurlijk hele dure. Toch werd het nog 5-5 en 6-6 en keerde Wiebe de bal voor de kaats. Toch een mooie derde prijs voor Jan maar de eerste broedermoord was een feit.
Wiebe, die kaatste met Jouke Vlasbloem van Idsegahuizum en Durk Ennema van Sexbierum kon het in de finale niet bolwerken en verloren met 5-3 en 6-6. Foto’s : Jan en Wiebe bij de prijsuitreiking

De volgende broeders uit Anjum welke elkaar “af moesten slachten” waren Sytse en Gerrit. In hun partij bij de pupillen A in Folsgeare stonden ze in de eerste partij tegen over elkaar. Onder het toeziend oog van

Wessel Lee liet lytse Sytze zien dat hij niet bang was voor grutte Gerrit. Het werd een 5-1 overwinning. Ook in de volgende poule wedstrijden verzaakten Sytse, en zijn maat Wessel Hilverda uit Winsum niet zodat ze de finale mochten kaatsen. Ook deze werd gewonnen en zo was deze keer Sytse de sterkste man van Folsgeare en niet de aanwezige Wout Zijlstra. Foto links : Wessel en Sytse, de sterkste man van Folsgeare, met de hele mooie kransen Foto rechts : Grutte Gerrit met heit Wessel

In Folsgeare kwam ook Gerwin Dijkstra nog in aktie. In de B klas kaatste hij met Remco Osinga van Menaldum. En ondanks het zware lot wisten de beide heren, uit een lijst van 24 parturen, toch een prijsje te pakken. Het werd de derde prijs in de verliezersronde. Maar Gerwin was er weer bij en laat de laatste weken zien dat hij in een jaar tijd enorm vooruit is gegaan. Foto : Remco en Gerwin