Topdag door tamme visser

Screenshot_2016-07-24-21-01-29-1

Een lange maar prachtige kaats dag zo kan de Dongeradeelpartij van afgelopen zaterdag het best worden omschreven. ’s Morgens twee velden vol met kaatsende kinderen en vanaf 2 uur hetzelfde met senioren en dames. Een compliment moet zeker uitgaan naar het bestuur van onze vereniging want die had de zaakjes weer prima voor elkaar. Voldoende vrijwilligers achter de bar, een groepje mensen voor het klaarmaken van de velden, alle telegrafen de gehele dag bezet en de gehele dag veel publiek op en om het veld. Het kon dus eigenlijk niet misgaan, op voorhand een topdag.
Het was ’s morgens eerst de beurt aan de jeugd welke in maar liefst 6 categorieën probeerden een prijsje te bemachtigen. Bij de jongste jeugd de welpen stond alleen Lyanne Iedema, wat onze jeugd betreft op de lijst. Ze kaatste met Jelle Renze Lei van Moddergat. Zeker geen slechte maat maar ze kwamen er zowel de eerste als de tweede partij niet aan te pas. Het was wederom Suzanne Allema van Niawier die wist te winnen. Met Tsjisse Bruinsma van Hantum pakte ze volgens mij haar tiende krans van dit seizoen.

0De pupillen meisjes kaatsten ook deze keer weer in een A en B klasse. In de A klas deed Nynke de Vries mee wat Anjum betreft. Omdat de deelname maar gering was kaatsten de 4 deelnemers ieder 3 keer met elke keer een andere maat. Waar Nynke normaal gesproken altijd de strijd aan moet gaan met Geertje Bijlsma van Driesum was de tegenstand nu minimaal. 5-1, 5-1 en 5-0 was de schade die Nynke na drie partijen achterliet. 21 punten gevolgd door dezelfde Geertje met 9 !!! punten. Een overduidelijke winnares dus. In de B klas stond Klasina Hovinga op de lijst. Ook zij kaatsten in het zelfde systeem als de A klas alleen waren de verschillen hier aanmerkelijk kleiner. De uiteindelijke winnares Elisabeth Schregardus van Lioessens had aan 17 eersten genoeg om de krans in ontvangst te mogen nemen. Onze eigen Klasina werd met 16 punten keurig tweede. Zij het nipt want de tegen eersten moesten het verschil maken.

Dennis Hovinga deed bij de pupillen jongens mee en had in Johan Sipma van Lioessens een maat waarmee om de prijzen kon worden gespeeld. Achteraf verspeelden ze de krans in de eerste omloop want toen werd met 5-4 verloren van een partuur waarvan op papier eigenlijk had moet worden gewonnen. Maar het is kaatsen en als de opslag te vaak buiten gaat dan is het moeilijk om een partij te winnen. Toch werden Johan, Dennis en Jan de Hoop van Niawier met 16 eersten de winnaars van de premie. De pakesizzer van Jan van de Smid, Jan Bandstra was met Lars Hoekstra van Damwoude en Daniël Wouda van Morra duidelijk een maatje te groot.
Bij de schoolmeisjes deden drie anjumers mee. Ze kaatsten met 4 parturen een competitie. Het lot had bepaald dat er in drie van de vier parturen een anjumer zat dus was de kans op een krans 75 procent. Maar laat het nou net het paruur zonder dorpsgenoot zijn welke drie keer wist te winnen. De weer uitstekend opslaande Lysanne Koree wist met Janna van der Kooi van Ternaard en Sjoke van der Vorst van Metslawier de premie te winnen. Antje de Vries en Femke Hovinga sloegen met hun maten elk 12 eesten bijeen te weinig om een rol van betekenis te spelen.
Het bestuur van de federatie had Eline Koree ingedeeld bij de schooljongens iets waar ze niet echt happy van werd. Toch wist ze de eerste partij te winnen. De tweede daarentegen ging met 5-1 verloren en dan weet je dat het moeilijk wordt om voor de prijzen in aanmerking te komen. Toch werd het nog een mooie derde omloop die nipt met 5-5 en 6-4 verloren ging. De strijd om de kransen werd een Ternaarder onderonsje. Zowel Almer Zijlstra als Germer van der Weg hadden drie keer gewonnen. Gelukkig voor Almer, die kaatste met Simon Jan Dijkstra van Hantumhuizen, had hij niet wat minder tegen eersten en dus was de hoepel terecht voor zijn partuur.
Screenshot_2016-07-24-21-01-47-1Bij de jongens werd er weer goed gekaatst met enkele dorpsgenoten in de hoofdrol. In de eerste omloop maakten Sytse en Gerwin een prachtige partij van die pas met 5 eersten gelijk werd beslist. Sytse trok met Anne Jelmer Hellinga van Damwoude nipt aan het langste eind. Ook Gerrit deed in de eerste omloop wat ervan hem werd verwacht namelijk winnen. Ook wist Gerrit, met Siebe Feenstra van Morra en Jorick van der Hoek, zijn tweede partij te winnen. Tegen Gerwin werd het 5-4 en omdat ook Sytse zijn tweede partij in winst had weten om te zetten leek Gerwin buiten de prijzen te vallen. De laatste partijen moesten de doorslag geven. Hierin traden Sytse en Gerrit tegen elkaar in de arena. En hoe lekker Sytse de eerste omlopen stond te ballen tegen grutte Gerrit kreeg hij geen poot aan de grond. In het perk ernaast stond Gerwin niet alleen goed te kaatsen maar wellicht nog beter te rekenen. Hij zag dat Sytse maar 1 eerstje aan de telegraaf kreeg en wist dat een winstpartij hem de premie op zou leveren. Zo gezegd zo gedaan. Niet Gerwin buiten de prijzen maar Sytse, wat kan het toch vreemd lopen bij het kaatsen.
Nadat Henk en zijn manschappen de perken in orde hadden gemaakt en de prijzen aan de jeugd waren uitgereikt stonden de dames en heren al te popelen van ongeduld om de wei in te mogen. Hun geduld werd nog even langer op de proef gesteld doordat de opslaglijn niet op de juisten lengte lag. Maar toen dit was verholpen konden ook de “oudjes” aan hun partij beginnen. Bij de dames, die op het B veld speelden, deden Johanna Bos en Douwina Hovinga namens onze vereniging mee. Douwina kon met haar partuur geen potten breken en verloor drie keer kansloos. Johanna deed het beduidend beter. Met Anke Mollema van Nes en Esther Turkstra van Niawier was ze de eerste twee partijen heer en meester getuige de 5-0 overwinningen. In de laatste partij waren Magriet Wijtsma van Lioessens, Hilde Seepma van Veenwouden en Metsje Zijlstra van Ee de tegenstanders. Ook dit partuur had de eerste twee partijen gewonnen en dus werd het een echte finale. En het werd een finale om de vingers bij af te likken. Het werd een 5-5 partij waarin Johanna in het laatste eerst duidelijk te kort kwam. Met 6-0 ging het alles beslissende eerst naar Wijtsma c.s.
Van de 6 anjumer deelnemers in de B klas wisten er maar liefst 4 met een prijs naar huis te gaan waaronder de hoofdprijs. Johan Boersma eiste de tweede prijs van verliezersronde voor zich op. Jan Pieter, die was bijgeloot, wist deze ronde te winnen. In de finale van de winnaarsronde stonden eveneens twee dorpsgenoten tegenover elkaar. Sjoerd Sonnema mocht hierin de degens kruisen met zijn maat Jelle Visser. Jelle had bij die andere jongere oudere, Rinze Stiemsma geloot met de jeugdige Jan Jippe Holwerda als derde maat. En de oudjes deden het naar behoren want ze wisten de tegenstanders hun wil op te leggen en mochten zich rond de klok van half 9 tot winnaars rekenen van deze Dongeradeelpartij.Screenshot_2016-07-24-21-01-55-1

Ook in de A klas was onze club goed vertegenwoordigd met maar liefst 4 deelnemers. Voor Nanne Stiemsma en Wietse Rosier waren de druiven zuur. Op papier het minst goede partuur en dan gaat Nanne in de eerste partij ook nog door zijn knie. Hij kaatst wel verder maar zijn partuur kan geen rol van betekenis meer spelen. Wieger Nutte Visser kaatste met Germ Hein Wijtsma en had hierin een prima mentor. Wieger stond twee partijen goed op te slaan wat het hem sowieso een prijs op zou leveren. Dit gold ook voor Wiebe Dijkstra en Wiebe Wessel Bos. Met voorinse Meindert Jansma wonnen ook zij de eerste twee partijen. De laatste partij moest dus de beslissing brengen wie er winnaar zou worden. De altijd degelijk kaatsende Wiebe’s waren ook in deze partij “as safe as the bank off England”. Weinig missers aan de stuit en degelijk perkspel deden PC kaatser Germ Hein al snel beseffen dat de premie het hoogst haalbare was tegen deze tegenstander. Op 5-2 viel de beslissing en konden Wiebe, Wiebe Wessel en Meindert een terecht vreugdedansje maken. Screenshot_2016-07-24-21-01-55-2
Een topdag dus voor onze k.v. Klaas Thomas en het mooiste bericht moest toen nog komen want bij het scheiden van de markt kwam er een app-je uit Lollum. Hier had Sip Jaap met zijn vrije formatie partuur de eerste prijs in de wacht weten te slepen. En schreef ik in een eerder verslag dat de PC TAKOMST voor Sip heel ver weg was deze overwinning bracht daar opeens heel veel verandering in. Niet alleen mooi voor Sip en zijn maten maar ook voor sponsor Jelle Visser van TOPWURK. Hij was dan ook heel erg ingenomen met deze winst van Sip Jaap. Een winst die hem doet stijgen van plaats 23 van de ranking naar plaats 18. Een plaats die recht geeft op deelname aan de keats off.Screenshot_2016-07-24-21-02-00-1 En terwijl ik een dag later een verslag zit te schrijven en net een stuk BBQ vlees weg zit te werken krijg ik bericht uit het verre Workum dat Sip hier in de derde omloop is gesneuveld met alles aan de hang. Weer punten voor de ranking maar waarschijnlijk net niet genoeg voor directe plaatsing voor de PC in Franeker. En terwijl ik wat zit te mijmeren onder het genot van een pintje ontploft mijn telefoon bijna. Nadat alle uitslagen van de knkb binnen zijn en de punten door de TC zijn geteld blijkt het onmogelijke te zijn gebeurt. Sip Jaap, Jelle Jaap en Johannes hebben zich direct geplaatst voor de PC. Echt TOPWURK!!!!! Een enorm stuk waardering voor deze jongens die zoveel laten staan voor het kaatsen en natuurlijk een enorme stimulans voor onze jeugdleden om nog meer te gaan trainen en kaatsen om hetzelfde te bereiken. Lytse Niek Dijkstra is de eerste die volgens mij van zo’n toekomst droomt want als jongste telg van de Dijkstra Dynasty weet hij de telegraaf al foutloos te bedienen. Dat moet goed komen dus. Wat een TOPDAG voor ons knusse clubje.
Screenshot_2016-07-24-21-02-00-2Dromen van de PC