TOP !

Dinsdag 18 augustus 2015 :

Het mocht dan vrijdagavond na het slotfeest erg laat zijn voor de meeste ouderen dit weerhield de jeugd er niet van om zaterdag rond de klok van 10 uur gewoon weer op 1 of ander kaatsveld te staan. En weer met enig succes. Gerrit en Gerwin kaatsten in Vrouwenparochie. De eerstgenoemde in de A en de tweede in de B klas. Voor Gerrit was er deze keer geen eer te behalen. Maar Gerwin ging vrolijk verder met waar hij vrijdag was gebleven namelijk geweldig opslaan. Maar ook in het perk stond hij zijn mannetje. Het eindigde voor Gerwin in de finale. Met Hessel Postma van Winsum kwam hij net tekort voor de krans maar een fraaie premie moet voor Gerwin ook als een krans hebben gevoeld. Dit omdat hij eindelijk loon krijgt voor zijn goede vorm van de afgelopen weken. Foto : Gerwin eindelijk loon naar werken.
Ook beleefden we dit weekend weer een primeur. Dennis Hovinga stond voor het eerst op een lijst van een officiele KNKB wedstrijd. En wel in Broeksterwoude om precies te zijn. In de eerste omloop moest hij aantreden tegen een bekende n.l. Wiebren de Jong van Paesens. Dit is op zich leuk want zo’n eerste keer is natuurlijk vet spannend. Gelukkig wist Dennis zijn eerste partij bij de KNKB te winnen. De tweede partij vloog hij van de lijst. Maar hij heeft zich laten zien en hopelijk heeft hij het als leuk ervaren en geeft hij zich weer eens op.

In Hantum stond zaterdag ook nog een federatie wedstrijd op de rol. Net als het hele jaar met een te geringe deelname. Zo gering zelfs dat de A en B klas doorelkaar waren geloot. Dit deerde Wiebe Dijkstra niet want na het optellen van de eersten kwam hij met Arnold Zijlsta van Holwerd en Dirk Pieter van der Schaaf van Brantgum als tweede uit de bus.

Ook zondag stonden er weer dorpsgenoten “yn de krite”. Wiebe kaatste bij de jongens in Tzummarum een partij in de A klas maar wist niet tot de prijzen door te dringen. Ook Antje en Eline lukte dit niet in Buitenpost waar zij met Tineke Terpstra van Oosternijkerk een vrije formatie partij kaatsten.

De enige die wel van zich deed spreken was Gerrit Dijktsra. Ook hij kaatste een vrije formatie partij in Bolsward. Hij vormde een partuur met Jasper Jager van Dronrijp en Mark Polstra van Menaldum. Het werd uiteindelijk een derde prijs waar er wellicht meer had ingezeten. Maar wel weer erbij en dat is natuurlijk altijd “best genoch”. En dat deze Dijkstra raar wat in zijn mars heeft bewees hij enkele dagen later. Foto : Jasper, Mark en Gerrit.

Woensdag stond namelijk de Revanche Freule op het programma. De zo kloten verlopen editie in Wommels kon in Jellum/Bears worden rechtgezet. Omdag Wiebe alweer aan de arbeid was mocht broer Gerrit zijn honneurs waarnemen. En dat deed hij op meer dan voortreffelijke wijze. Samen met Jan, geweldig op dreef in het achterperk en de gelegenheids voorinse Wieger Nutte sloegen ze geweldig van zich af. De eerste omloop werd Lollum/Waaxens het slachtoffer van de dadendrang van onze jongens. De tweede omloop wachtte het partuur van de Trochsetters uit Ee. En ook nu lieten onze jongens zien dat zij, en niet Ee, veel hoger moeten worden ingeschat. Riemer Hoekstra kaatste naar behoren maar had te weinig steun van zijn maten om het Anjum echt lastig te maken. Een vlotte overwinning van Anjum was een feit. De derde omloop wachtten de Freule winnaars Makkum op ons niet te houden drietal. De tactiek was nog vlug doorgenomen : probeer te ballen in te brengen en kaatsen leggen. Beide opdrachten werden zorgvuldig uitgevoerd. Het kaatsen leggen werden soms zelfs bovenslagen. Makkum begon hem echt te knijpen toen Anjum halverwege de partij brutaal de leiding nam. Ze kwamen nog terug tot 5-5. Gelukkig waren Wieger en Gerrit ook dit laaste eerst goed aan de stuit en Jan heer en meester in het achterperk. En wat niemand had verwacht gebeurde. Klaas Thomas tikt Makkum naar huis. In de finale moest er worden aangetreden tegen Tzummarum met de alom geprezen Nick Leistra in de gelederen. Al snel werd duidelijk dat de krans er niet inzat. Niet omdat de tegenstander oppermachtig was maar omdat onze jongens aan de opslag volledig met de juiste richting overhoop lagen. In een mum van tijd zat ons drietal weer in de box. Niet zo teleurgesteld als in Wommels maar als sportman wil je winnen en deed het dus toch wel een beetje pijn. Maar die werd verzacht door het feit dat cijfers niet liegen. 11 keer met de afdeling kaatsen en 6 keer een prijs. Dan kan er maar 1 conclusie worden getrokken : TOP! Foto : Gerrit, Wieger Nutte en Jan.