The times they are changing.

We schrijven het jaar 1879. Ook in die tijd werd er volop gekaatst in ons dorp. En niet alleen op zaterdag maar ook op zondag. Het was de tijd dat de Kooistra’s van Dokkum, Sjirk de Wal van Dronrijp en Klaas Boorsma van Welsrijp hier de dikke prijzen ophaalden. Tot Ds. Langhout in 1879 zijn intrede in Anjum doet. In het boek “Uit fel bewogen dagen” van Hendrik Steen wordt hij beschreven als iemand die fel tegen het kaatsen op de zondag is. Volgens de auteur duurde het dan ook maar kort of het kaatsen op de zondag behoorde tot het verleden. Deze, overigens zeer populaire dominee, zal nooit kunnen hebben bevroedden dat, de precies 100 later opgerichte kaatsvereniging Klaas Thomas, opnieuw een partij op de zondag zal laten verkaatsen. Deze keer niet voor heren maar deze keer voor meisjes welke overigens net als in de 19e eeuw uit heel Friesland komen. Het kan verkeren.

Het was dan afgelopen zondag dan ook een geweldige drukte op het anders op zondag zo verlaten sportveld. !0 parturen in de B klas en 4 parturen in da A klas streden om de prijzen. Onze club had de zaakjes, zoals we gewend zijn, weer prima voor elkaar zodat de lijsten vlot konden worden afgewerkt.

Screenshot_2016-05-16-17-46-34~2

 

In de A klas gingen de kransen naar Selma van der Molen (Witmarsum), Hester Bruinsma (Wommels) en Jennie Terpstra (Mantgum). De premie was voor Andrea Kroes (GAUW)
Jeska Terpstra (EASTEREIN) en Kim Dijkstra (MAKKUM FR)

 

Screenshot_2016-05-16-17-46-23~2

De B klas werd vooral gekenmerkt door de vele buitenslagen. Een straffe noordwester en een enkel buitje waren de boosdoeners waar op de jongen meiden geen vat konden krijgen. Het waren uiteindelijk (Nynke Beckers WOMMELS) Esmée Ynema (BERLTSUM) en Laudy Bouma (BUITENPOST) die het best met de elementen om konden gaan  en de terecht winnaar werden van deze primeur van k.v. Klaas Thomas. De tweede prijs was voor Rixt Wijnia (WOMMELS) Joanne Elise Broeders (RIED) Renske Blanksma (WIER).

De tijden zijn wat Gerwin Dijkstra ook sterk veranderd. Kaatste hij vorig seizoen als klein mannetje enigszins anoniem mee in de B klas van de schooljongens nu kaatst hij als kerel in de A klas. Afgelopen zaterdag mocht hij aantreden in Niawier. Met in zijn achterzak een fraaie premie gewonnen op de federatie toog Gerwin volle goede moed naar zijn debuut in de A klas. De eerste partij ging helaas met 5-1 verloren en werd het op voorhand al moeilijk om in de prijzen te belanden. Maar Gerwin en zijn maat Karel Monflis van Kimswerd lapten alle kaatslogica aan hun laars en wisten de volgende twee partijen met 5-0 en 5-1 te winnen en was een finale plek veilig gesteld. En beide heren lieten er in de finale ook geen gras over groeien en mochten zeer terecht de krans in ontvangst nemen.

Screenshot_2016-05-16-17-46-17~2

 Screenshot_2016-05-16-17-46-07~2Ook wat betreft Eline Koree zijn de tijden iets veranderd. Vorig jaar nog regelmatig op de KNKB lijsten te vinden maar dit seizoen heeft Eline besloten om alleen nog op de federatie wedstrijden uit te komen. En dit deed ze afgelopen woensdag gelijk met succes want na drie omlopen had ze de meeste eersten bij elkaar getikt en was de krans dus voor haar.

Screenshot_2016-05-16-17-46-47~2Screenshot_2016-05-16-17-47-00~2

Voor de gezusters de Vries, Nynke en Antje, lijkt er weinig te zijn verandert. Ze doen nog steeds hetzelfde als vorig jaar n.l. kransen winnen. Antje wist afgelopen de krans in Morra te winnen met Esther Sijtsma van Ee. Uit een lijst van 8 parturen waren zij de besten bij de schoolmeisjes. En Nynke flikte hetzelfde in Paesens met Tineke Borger van Ee bij de pupillen meisjes.

Ook wat betreft onze afdelingsparturen is er veel veranderd. Wiebe Wessel, sinds kort woonachtig in Dokkum mag niet meer voor ons dorp uitkomen. Dit heeft tot gevolg dat Sip Jaap en Wiebe op zoek moesten naar een nieuwe maat. Wietse Rosier werd bereid gevonden en dus toog dit trio afgelopen maandag naar Franeker voor de Bondspartij. Er was niet echt mooi geloot want er moest worden aangetreden tegen Minnertsgea. De partij eindigde voor Anjum dan zoals hij begon met niks aan de telegraaf. Een week eerden hadden ze trouwens wel van zich doen spreken want naar verluid is Pieter van Althuis van Franeker er na de partij tegen ons drietal spontaan mee opgehouden.

Ook voor ons jongenspartuur is er veel veranderd. Alleen Jan Tijtsma is overgebleven van het succesvolle partuur van vorig jaar en zonder coach Rudolf Soepboer. Gelukkig spelen zijn nieuwe maten Sytse en Gerrit ook niet zwak bij zodat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Sytse en Gerrit kaatsten zaterdag in Hyum en het lot had hen aan elkaar verbonden. Ze wisten het tot de derde omloop te schoppen zeker niet slecht voor twee eerstejaars jongens.

Screenshot_2016-05-16-17-47-18~2

En nog zijn alle prijzen niet vermeld. Het seizoen begon namelijk op hemelvaartsdag met de Ale van Kammen partij. Hier wisten ook enkele dorpsgenoten zich in de prijzen te slaan. In de A klas waren Sip Jaap en Nanne Stiemsma net niet goed genoeg om de krans te winnen. Iets wat Johanne Bos wel lukte.

 Screenshot_2016-05-16-17-47-32~2

Een goed begin dus wat onze kaatsers en kaatsters betreft. Een seizoen waarin veel is veranderd, een aantal nieuwe bestuursleden, een perkleg comissie, een aantal nieuwe trainers en voor het eerst sinds 136 jaar kaatsen op zondag. The times they are changing.