Super sportdag

Het afgelopen weekend stond in zijn geheel in het teken van de sportdag. Eén van de mooiste partijen van het jaar voor de federatie omdat er in  alle klassen dorpen tegen elkaar strijden om de hoogste eer. Vrijdag was onze club gastheer voor de jeugd en zaterdag Morra/Lioessens voor de senioren en dames. Het werden wat onze club betreft twee hoogtijdagen. Hoewel het veld in Anjum nog steeds te wensen overliet had Henk Boersma met zijn ploeg veldleggers er weer voor gezorgd dat alles er voor zover mogelijk weer tip top bijlag.

Bij de jongens welpen kwamen Niek Dijkstra, Marten Jan Koree en Siebren van der Meulen voor ons dorp in actie. Ze gingen als favoriet van start en dan is het altijd lastig omdat ook waar te maken. In de eerste partij tegen Hantum namen ze al snel een ruime voorsprong en leek het een makkie te worden. Helaas verslapte de aandacht en dachten de heren dat ze het op halve kracht ook wel konden winnen. Hier dacht Hantum anders over en kwam langszij. Gelukkig herstelden onze jongens net op tijd en werd er met 5-4 en 6-6 gewonnen. De volgende partij tegen Niawier werd met 5-3 een redelijk gemakkelijke overwinning. Omdat Hantum de tweede en derde partij wisten te winnen moest Anjum de laatste partij minimaal 4 eersten halen. Het werd een thriller welke onze boys met 5 eersten gelijk wisten te winnen. Genoeg voor de eerste prijs en zeker een compliment waard.

 

Bij de pupillen meisjes namen Jolanda Bandstra, Lean Wijma en Fiannah Haaima het op tegen hun leeftijdsgenoten uit Niawier, Ee, Nes en Oosternijkerk. Al snel werd duidelijk dat er voor dit trio geen prijs zou worden gehaald maar meedoen is ook belangrijk want zonder verliezers zijn er ook geen winnaars. De volgende keer beter. Ook bij de schooljongens was er voor Thijn Haaima, Dennis Hovinga en Rikus van der Meulen geen eer te behalen. Drie partijen gingen met 5-1 verloren. Oosternijkerk won met twee knkb kaatsers deze klasse met overmacht. Hoe anders verging het de jongens en meiden van 14- 16 jaar. Ons vast jongens partuur kaatste deze keer niet met Gerrit Dijkstra, hij mocht als knkb A klasser niet meedoen, maar met Bert Zijlstra. En het moet gezegd Bert deed het meer dan goed. Met Gerwin en Sytse wist hij drie partijen te winnen met duidelijke cijfers:5-1, 5-2 en 5-4. Vooral in de laatste partij lieten onze jongens goed kaatswerk zien, vooral aan de opslag.

Ook Eline Koree en Antje de Vries deden weer van zich spreken. Deze meiden grossieren het hele jaar al in eerste prijzen en dat was vrijdag ook weer het geval. Beide dames staan hun vrouwtje zowel in het perk als aan de opslag. Voeg daarbij een goede teamgeest en het kan bijna niet meer mis gaan en aldus geschiedde. De grootste verrassing kwam echter van een ander anjumer trio. Anna Zijlstra, Nynke de Vries en Liese Anke Dijkstra mochten als schoolmeisjes bij de meiden meedoen omdat er in hun leeftijdsklasse geen deelname was. De verwachting was niet hoog gespannen en de eerste partij ging dan ook verloren van Oosternijkerk, zij het maar net: 5-4. Tot ieders verbazing werd  het sterke Ternaard in de tweede partij verslagen met dezelfde cijfers. De partij tegen dat ander anjumer drietal werd een prachtige partij. De grote meiden hadden de handen vol aan het taaie drietal schoolmeisjes. Ze wisten uiteindelijk nipt te winnen met 5-5 en 6-4. Toch was dit voor Anna, Nynke en Liese Anke voldoende voor een fraaie tweede prijs en een super geslaagde dag voor onze jeugd kaatsers. Als klap op de vuurpijl mochten de zusjes de Vries beide ook nog de wisselprijs voor het jaarklassement in ontvangst nemen.

De senioren dames en heren  maakten het succes voor onze club zaterdag nog veel groter. In het altijd gezellige Morra kwamen maar liefst 5 parturen binnen de lijnen. In de B klas kaatste good-old Jelle Visser met de youngsters Gerrit en Gerwin Dijkstra terwijl de oudgedienden Sjoerd Sonnema, Jan Pieter Hovinga en Jan Visser het andere paruur vormden. Beide trio’s doorstonden de eerste omloop. De tweede partij werd voor Jelle cs via een staand nummer een makkie. Sonnema cs hadden het tegen Paesens aanmerkelijk moeilijker, helemaal toen Sjoerd met een hamstring blessure het voorperk moest overlaten aan Jan. De moraal was geknapt. Gelukkig sloegen Gerwin en Gerrit in de volgende omloop alle hoop van Paesens aan gruzelementen, dit tot grote frustratie van de dijkbewoners. Ook in de finale tegen Morra lieten Jelle en zijn jeugdige maten er geen gras over groeien hoewel de tactiek van hen zeker niet verkeerd was. Ze probeerden met hoge ballen achterin Jelle het vuur na aan de schenen te leggen. Gelukkig mepte Jelle goed van zich af en gesteund door het opslag geweld van de Dijkstra’s was het lot voor Morra gauw beslecht. Ook in de A klas deed Anjum goed mee al leek het daar in de eerste partij tegen Lioessens 1 eerst niet op. Het was allemaal wat lauw en vaak net niet. Maar de 4 behaalde eersten gaven zeker perspectief voor een goed vervolg voor Jan, Wiebe en Sip Jaap. En dit gebeurde in de tweede partij tegen Dokkum al met een 4-5 winst. Morra verloor verrassend van Oosternijkerk zodat onze jongens er op eens weer goed voor stonden. De partijen tegen hetzelfde Oosternijkerk en Lioessens 2 leverden geen probleem op zodat nadat alle eersten waren opgeteld ons    partuur met 25 eersten fier boven aan de lijst kwamen te staan. Super gedaan door deze 3 generaties kaatsers.

Ook bij de dames stonden twee parturen uit ons dorp op de lijst. Het waren 5 bekende gezichten en voor velen een onbekend iemand. Dit bleek Astrid Meinema te zijn, zij woont sinds kort in boerderijtje van Castelein in de Terpen. En al gauw werd duidelijk dat zij haar mannetje wel staat op het kaatsveld. Met Geartje Lei en Elisabeth Zijlstra wist zij tot de finale door te dringen. Helaas was het drietal van Niawier hierin te sterk. De derde prijs ging eveneens naar een anjumer trio.  Johanna Bos, Jitske Hovinga en Nynke de Vries zorgden ervoor dat deze sportdag super geslaagd af kon worden gesloten.

                                                                           

Het knkb weekend verliep helaas iets minder florisant. Sip en Wiebe Wessel sneuvelden zondag in Menaldum in de tweede omloop na een 4-1 voorsprong. Hetzelfde overkwam ons jongens partuur in het warme Makkum. Ondanks goed opslag werk wisten zij Minnertsgea niet opzij te zetten. En omdat de opstapwedstrijd niet door ging werd het een zeer korte kaatszondag.