Sportdag Dongeradeel kleurt blauw/zwart

do 26 juli 2012 :

Wat was het weer gezellig kaatsdruk afgelopen vrijdag op het ‘Kolkenfjild” waar onze vereniging als gastheer optrad voor de jaarlijkse sportdag voor de jeugd. Dit houdt in dat er per dorp tegen elkaar wordt gekaatst. De laatste jaren is het onze club welke bij veel categorieën de lakens uitdeelt. Dus was iedereen eigenlijk wel nieuwsgierig of deze trend zich ook dit jaar liet zien. En gelukkig liet onze jeugd er geen twijfel over bestaan welke vereniging momenteel de betere jeugd in haar midden heeft. Maar liefst 11 kransen bleven in Anjum, een geweldig resultaat voor onze jeugd. Ook werden er nog een tweede prijs een een prijs in een afvalronde gewonnen, dit hield in dat bijna iedereen met een prijs naar huis ging.

Bij de welpen waren Gerwin, Lysanne en Antje met overmacht de sterksten. Gerwin kon het zich zelfs veroorloven door iets minder op te slaan dan we van hem gewend zijn. Gelukkig kan Antje ook al behoorlijk opslaan en was Lysanne lekker fanatiek aan het balkeren zodat de krans dit drietal niet kon ontgaan.

Ook bij de pupillenmeisjes was er succes voor onze afdeling. Er waren helaas maar 3 paruren maar dit weerhield Eline en Rianne er niet van om vol overgave voor de krans te gaan. In de tweede partij leek het nog echt spannend te gaan worden tegen Niawier. Dit partuur werd door veel dorpsgenoten toegejuicht maar gelukkig raakten de anjumer dames daar niet van onder de indruk en speelden de partij koelbloedig uit.

Bij de pupillen jongens kwam onze afdeling met 2 parturen voor de dag, dubbele kansen dus. Helaas wisten Lukas, Jorn en Jitse zich niet in de prijzen te slaan. Sytse, Gerrit en Jacob Wiep maakten dit verlies ruimschoots goed. Uit een lijst van 9 parturen hadden ze nummer 1 geloot en dat was ook de prijs welke deze drie heren in ontvangst mochten nemen. Alweer raak dus.


Ook bij de schooljongens stonden er twee parturen uit Anjum op de lijst. Geert, Klaas Johan en Robin verloren hun eerste partij en moesten dus verder in de afvalronde. In deze poule werden ze tweede. Wieger Nutte en Jan schopten het tot de finale waarin ze moesten aantreden tegen Ee met Riemer Hoekstra en Meidnert de Jong. En het was Riemer die geweldig op stond te slaan. Dit geweld werd Jan en Wieger al snel te veel en werd de spreekwoordelijke handdoek al snel in de ring gegooid. Toch een prima prestatie van onze jongens welke de gehele week op voetbalkamp waren geweest en dus niet al te veel slaap hadden gehad.

Bij de schoolmeisjes was onze vereniging helaas niet vertegenwoordigd. In deze categorie is alleen Isa Visser de opslaglengte van de federatie machtig. Wellicht een verbeterpuntje voor volgend seizoen.

Bij de jongens van 14-16 was het ook Klaas Thomas wat de klok sloeg. Johan, Wiebe en Auke konden zich al vast wat oefenen voor de Freule partij van 8 augustus. Al zal daar de tegenstand vele malen groter zijn. Tegen Lioessens werd het een walk-over en ook Morra werd achteraf vrij gemakkelijk aan de zegekar gebonden. In de finale werd het een echte wedstrijd tegen Holwerd. Al gauw werd duidelijk dat men in de sterkste formatie moest kaatsen wat inhield dat Auke zijn plek in het voorperk af moest staan aan Wiebe. Gelukkig is Auke sportman genoeg om dit zonder morren te accepteren, wat hem een fraaie krans opleverde.

Al met al waren het dus veel blauwe shirts welke bij de prijsuitreiking naar voren mochten komen, voeg daar bij nog de vele andere aanwezigen in een trainingspak van onze vereniging en de titel zal u duidelijk zijn.