Snikheet ledenkaatsen, Lolke Dijkstra wint federatiekrans

di 6 augustus 2013 :

We hebben weer heel wat afgekaatst de afgelopen week. Hier een eerste verslagje van vrijdag 2 augustus. Er stond in Anjum een ledenpartij voor de jeugd op het programme en ’s avonds nog een federatie wedstrijd in Hantum voor de jongens en de dames.

Onder werkelijk tropische temperaturen werd er toch besloten om met zijn allen een balletje te slaan. Temeer omdat er bij Wessel en Jannie drie kaatsvrienden van Sytze, Gerrit en Gerwin “utfanhus” waren. En deze jongens, Jelle, Youri en Mark wilden natuurlijk wat graag meedoen. Ze kaatsten met drie drietallen in de A klas. En tropisch of niet er werd fanatiek om de prijzen gestreden. Na menig zweetdruppel waren de kransen voor Sytze Koree, Youri de Groot en Geert Brandsma.
In de B klasse waren de kransen voor Rianne Haaima en Lysanne Koree. Dirk Visser, Jacob Wiep Visser en Thijn Haaima werden tweede.

Op de lijst in Hantum stonden maar twee dorpsgenoten. Alleen Johanna Bos en LolkeDijkstra hadden de moed verzameld om af te reizen naar de jongste KNKB vereniging, de Kletsers in Hantum. Johanna was snel uitgekletst wat het kaatsen betreft want ze verloor beide partijen. De wat stille Lolke kletste er lustig op los. Samen met Rielof Jan Allema van Niawier wist hij uit de 3 verkaatste partijen de meeste eersten bij elkaar te kletsen. Zelfs de torenhoge favorieten Ewald Seepma en Anke Mollema werden verslagen. Een terechte krans dus voor Lolke.

Ook op de zaterdag verkaatste federatie wedstrijd in Hantum voor de senioren stond maar 1 lid van onze vereniging op de lijst. Alleen Jelle Visser was van de partij. Dat hij niet zou winnen was eigenlijk op voorhand al een uitgemaakte zaak want de loting had de routine van Renze Stiemsma en Douwe Wierstra gekoppeld aan de talentvolle Pieter Visser. Dit drietal was natuurlijk niet te bekaatsen en ging dan ook fluitend met de krans aan de haal. Jelle viel helemaal buiten de prijzen wat hem in het algemeen klassement deed zakken van de eerste naar de gedeelde tweede plaats.