Sip Jaap pakt dubbel.

Sip Jaap pakt dubbel door Tamme Visser

1

Het is een droomscenario voor iedere organiserende vereniging. Een partij van eersteklassers met een dorpsgenoot als winnaar. Het gebeurde afgelopen zaterdag op het Kolkenfjild. Een fjild dat er werkelijk perfect bijlag en waar een hoofdklasse partij niet op zou misstaan. Het bestuur had het werkelijk geweldig voor elkaar. Meer dan genoeg keurmeesters, kantine personeel die deze mensen op tijd voorzagen van een natje en een droogje, en zelf de kaats aanmerkers ontbraken niet. En niet te vergeten maar liefst drie anjumers op de lijst, te weten Sip Jaap Bos, Wiebe Wessel Bos en Wiebe Dijkstra. Sip en Wiebe deden het beide meer dan voortreffelijk, Wiebe Wessel was minder fortuinlijk en sneuvelde in de eerste omloop tegen Jelle Jaap Stiemsma cs met 5-4 en 6-2.
Wiebe, die het toch niet kan laten om zijn gezicht af en toe eens te laten zien op een knkb wedstrijd, kaatste met zijn leeftijdsgenoten Tjerk Elsinga van 2Wijnaldum en Nick Leistra van Tzummarum. Dat Wiebe oerdegelijk is weten we al lang en met twee maten die precies hetzelfde doen dan is niets onmogelijk in kaatsland. De eerste partij werd een gemakkelijke overwinning tegen het toch niet misselijke partuur van Feiko Broersma, Frederik van der Meij en John Mons. Ook de tweede partij tegen twee andere mannen uit de Dongeradelen Auke Boomsma en Douwe Anema met als derde maat Bauke Dijkstra van Easterein leverde geen problemen op 5-2 en 6-4 en dat betekende een prijs voor Wiebe. Het beloofde een spannende halve finale te worden maar dat werd het helaas niet. Bij Wiebe en zijn maten was de pijp een beetje leeg, iets wat niet kon worden gezegd van hun tegenstanders. Met name de kleinste man van het veld, Klaas Pier Folkertsma, liet met regelmaat prachtig kaatswerk zien. Maar ook voorinse Marco de Groot van Franeker was goed op dreef. Het doek viel dan ook op 5-1 en 6-0 voor Wiebe en zijn maten. Toch een meer dan verdienstelijke derde prijs.
Hoe anders verging het Sip Jaap, die kaatste met Elgar Boersma van Stiens en Johannes Gietema van Akkrum (hij versloeg enkele jaren geleden Anjum op de Freule in de derde omloop). Net als neef Wiebe heeft ook Sip Jaap degelijkheid hoog in het vaandel. Met de rust van Elgar en de gedurende de middag steeds beter kaatsende Johannes, moest een prijs zeker tot de mogelijkheden behoren. De eerste omloop ging nog wat stroef maar werd wel met 5-3 gewonnen. De tweede partij stond vrije formatie maat Jelle Jaap Stiemsma tegenover onze dorpsgenoot. Al snel werd duidelijk dat dit geen probleem op mocht leveren daar Jelle Jaap zijn maten gewoon over te weinig kwaliteit beschikten om een rol van betekenis te spelen. Waar Wiebe cs het in de halve finale lieten zitten bereikten Sip Jaap en zijn maten hier een zeer hoog nivo. Tegen het favoriete partuur van Arnold Zijlstra van Tzummarum, Kees van der Schoot van Sexbierum en Rick Poortstra van St. Jacob werd bijna geen fout gemaakt en dat was ook nodig want hun opponenten hadden in de twee voorgaande partijen maar twee eersten tegen gehad. Het werd een 5-3 overwinning voor Sip Jaap cs en dus konden zij hun opmaken voor de laatste partij van de dag.
Het, in redelijke getale, aanwezige publiek, ging er eens lekker voor zitten. En niks leek een krans in de weg te staan want Sip Jaap cs namen al snel een3 2-0 voorsprong. De aanwezigen werden iets onrustiger toen dit halverwege de partij in een 4-2 achterstand veranderde. Gelukkig bleven de mannen rustig, bovenslagen en buitenslagen deed de stand al gauw veranderen in 4-3 en 6-4. Met een kaats tegen op de boven paste Sip een tactische meesterzet door van positie te wisselen in het perk. Dit deed opslager Bouma twijfelen en hij sloeg de bal dan ook buiten: 4-4. Ook in het daaropvolgende eerst een hoofdrol voor Sip, op 6-6 retourneerde hij de bal tot in het perk wat een 5-4, en de uiteindelijk overwinning opleverde. De krans was binnen en Sip verliet de kantine met de woorden: ‘En moarn pakke we him ek.”

 

En hiermee bedoelde hij de hoog aangeslagen vrije formatie wedstrijd in Engelum. Was het overmoed of realiteit. Het laatste bleek het geval te zijn. Uit een lijst van 29 partuur was de krans ook nu voor Sip Jaap en zijn maten Jelle Jaap Stiemsma en Johannes van der Veen. Maar liefst 5 partijen gingen hieraan vooraf tegen niet de minste tegenstanders. De winnaars van de Keats-off waren onder meer de dupe van de dadendrang van Sip en zijn maten. In de finale waren zijn net niet goed genoeg: 5-4 en 6-6. Een prachtig sport weekend voor Sip Jaap en dus niet meer dan terecht dat hij woensdag voor de derde keer mee mag doen aan de belangrijkste partij van het jaar. De PC in franeker.4

De jongens kaatsten zondag een afdelingswedstrijd in Dronrijp. Jan, Sytse en Gerrit namen het in de eerste omloop op tegen Franeker. Het werd een overwinning, zij het zeer moeizaam. De opslag liep goed maar nu liet Jan, de motor van het partuur, wat steekjes vallen in het achterperk. Met een buitenslag op 5-5 en 6-6 van Djurre Seerden werd de overwinning toch nog over de streep getrokken. De tweede omloop stond voor de zoveelste keer Berlikum te wachten en ook deze keer waren de anjumers niet opgewassen tegen deze tegenstander. Ondanks goed opslagwerk van Gerrit kwam Anjum er niet aan te pas. Volgende week nog twee keer met afdeling naar Franeker en Witmarsum en dan volgende week vol goede moed naar Wommels.

Gerwin Dijkstra bivakkeert momenteel in Frankrijk en kwam dus niet in aktie. Wel moet ik zijn derde prijs van vorige week nog even vermelden. In Oude Bildtzijl flikte hij dit kunstje in de A klas met Marten Jansen van Sexbierum.

Ook in de federatie werden er afgelopen week nog enkele successen door onze jeugd geboekt. Ondanks dat door de vakantie de deelname iets minder was wisten Gerrit Dijkstra en Nynke de Vries de krans te winnen. Voor Nynke betekende dit tevens de eerste plaats in het puntenklassement. Antje haar tweede prijs was volgens mij net niet genoeg om dit klassement bij de schoolmeisjes te winnen.

56

Een prachtige kaatsweek voor zowel jong als oud, kaatsers, bestuur en publiek.