Het seizoen zit erop voor k.v. Klaas Thomas

.

Het einde van de bouwvak betekent in Anjum tevens het einde van het kaatsseizoen. En net als in de voorgaande 39 jaar stond deze laatste vrijdag van de vakantie de Klaas Thomas partij op de agenda. Bij iedereen beter bekend als de Anjumer PC en al jaren met Scheepspark Lauwersoog als sponsor. Voorheen was het zo dat iedereen zorgde dat je deze partij niet op vakantie was, helaas is dat anno 2018 niet meer het geval zodat de deelname iets tegenviel. Maar het gaat natuurlijk om diegene die er wel waren en die streden fanatiek om de fraaie prijzen. Nadat voorzitter Stiemsma om klokslag 9 uur iedereen welkom had geheten en het fries volkslied had geklonken was het eerst de beurt aan de jeugd.

Er werd bij de jeugd in drie klassen gespeeld: kabouters, welpen/pupillen en schooljeugd. De oudere jeugd kaatst al met de senioren mee. Bij de kabouters stonden 5 tweetallen op de lijst welke allemaal een keer tegen elkaar moesten spelen. De verschillen waren niet zo groot maar toch was er één duo dat er boven uit stak en dat waren Mathijs Dijkstra en Mervin Koree. Zij wisten al hun partijen te winnen en dus werden zij de terechte winnaars van deze partij. Jelle Rosier en Jolena Heeringa hadden met 23 eersten net genoeg om als tweede te eindigen. Het bestuur had, als aanmoediging voor deze groep, voor ieder deelnemer een mooie medaille zodat alle kabouters vol trots naar huis gingen.

                                                   

Ook bij de welpen/pupillen waren 5 tweetallen en ook hier een Dijkstra en een Koree die er met de krans van door gingen. Marten Jan en Anna Geke waren vooral aan de opslag goed bezig. In de tweede partij moesten ze wel alle zeilen bijzetten om Leann Wijma en Jantine van der Kooi van het lijf te houden. Maar Marten Jan liet zien dat hij afgelopen jaar veel heeft geleerd bij de knkb wedstrijden want hij liet zich niet gek maken en wist de partij te winnen. Lean en Jantine werden keurig tweede door de overige drie wedstrijden te winnen.

Bij de schooljeugd werd het een spannende kaats ochtend. Alle duo’s wisten een partij te winnen en ze verloren allemaal een partij. Hierdoor werden de eersten welke in de verloren partij werden behaald van doorslaggevende betekenis. Thijn Haaima en alweer een Dijkstra, namelijk Naomi, sloegen in de verliespartij 4 bordjes bijeen terwijl de anderen op 2 bleven steken zodat zij als besten uit de bus kwamen.

Nadat veldmeester Henk Boersma met zijn vrijwilligers de velden op de juiste maten had gelegd was het om half twee de beurt aan de senioren en de dames. Met 6 parturen dames en 7 partuur heren beloofde het een mooie kaatsmiddag te worden. Bij de dames was besloten om via het Belgische systeem te kaatsen. Dit hield in dat iedereen drie partijen moest spelen en dat hierna de twee parturen met de meest behaalde eersten in een finale moesten uitmaken wie de sterkste was. Het werd een finale tussen de jeugd en de oudere jongeren. De tieners Eline Koree, Nynke de Vries en Femke Hovinga namen het op tegen de oudere dames Astrid Meinema, Sietske Buurmans en Lia Zijlstra. In de weg naar de finale hadden deze parturen ook al tegen elkaar gespeeld en eindigde na 5-5 in het voordeel van de jeugd. Het beloofde dus een spannende finale te worden maar dat werd het helaas voor het publiek niet. De tieners oogden veel frisser en walsten over de tegenstanders heen. Met 5-1 lieten ze er geen gras over groeien wie de besten waren op deze 39e Anjumer PC.

Hoe anders was het bij de heren. Een finale met zoals zo vaak deze dag een Dijkstra en Koree in de gelederen. Freule winnaar Gerrit Dijkstra nam het met zijn maten Jan Pieter Hovinga en Gerald Boersma op tegen Wiebe Wessel Bos, Pope Bauke Holwerda en Johannes Koree.  Bos cs namen snel een 3-0 voorsprong, iets wat achteraf de doorslag zou betekenen. Maar na deze valse start begon de opslag van Gerrit te lopen en als dat het geval is wordt het voor iedere perkspeler lastig. Jan Pieter trok zich op aan dit niveau en stond in het achterperk te slaan als in zijn beste jaren. De achterstand werd dan ook omgebogen in een 4-5 voorsprong. Toch gaven Bos cs zich niet gewonnen en werd het 5-5. Eigenlijk was het een partij om met alles aan de hang te eindigen. Dit had zo kunnen zijn ware het niet dat Gerrit op 6-4 een knapper had in het voorperk en daardoor de kaats niet kon passeren. Wiebe Wessel, Pope Bauke en Johannes kropen door het oog van de naald maar werden toch de terechte winnaars van deze prachtige kaatsdag.

Na de laatste slag stond de band Wieke Rocks klaar om deze kaatsdag op een geweldige manier af te sluiten. Natuurlijk werden de Freulewinnaars nog een keer in het zonnetje gezet en kregen ze een prachtig aandenken aan deze memorabele overwinning. En vanzelf sprekend werden ook de winnaars van deze laatste kaatspartij gehuldigd. En het verbaasde niemand dat Wiebe Wessel Bos en Eline Koree tot koning en koningin werden gekroond. Samenvattend kan het bestuur van de k.v. Klaas Thomas terug zien op een prachtig kaatsseizoen. Waarvoor dank namens alle kaatsers.