Samen staan we sterk

Maandag 27 juli 2015 :

Ook dit jaar hadden we weer een partij in samenwerking met onze buurtverenigingen Thomas Prins en Warber Bliuwe. Gezien de deelname is het verstandig om deze partij in de toekomst niet meer in de bouwvak te organiseren maar daarvoor. De deelname was door de vele vakanties namelijk gering.

De kabouters en de welpen moesten zelfs worden samengevoegd om tot een acceptabele lijst te komen. Uiteindelijk stonden er toch nog 6 tweetallen op de lijst die ieder drie partijen moesten spelen. Het werd een zeer spannende aangelegenheid die op 1 eerst werd bestist. Rikus van der Meulen en Jelle Jan Dijkstra hadden drie keer gewonnen maar dit gold ook voor Jelle Renze Lei en de jonge broer van Rikus, Sibren. Na het tellen van de tegen eersten bleek dat Rikus 6 eersten tegen had en Sibren 5 zodat de jongste van der Meulen er met de krans van door ging.

Bij de pupillen stonden er 4 partuur op de lijst met op voorhand 1 heel sterk partuur. Toch wist dit partuur, Johan Sipma, Cees Zeilinga en Naomi Dijkstra, de verwachtingen niet waar te maken. De eerste partij werd nipt verloren maar de tweede en derde gingen met 5-1 en 5-3 naar de tegenpartij. Het was de kleine Douwe Dijkstra van Morra die met dorpsgenoot Petra Feenstra de lakens uitdeelde. Drie keer werd er vrij gemakkelijk gewonnen wat hen de krans opleverde. Jacob Klaas Dijkstra en Lysanne Koree werden met 15 punten keurig tweede.

Ook bij de schooljeugd een lijst met 4 tweetallen. De finale ging hier tussen Siebe Feenstra en Eline Koree en Gerwin Dijkstra en Durk Visser. Het werd een partij om van te watertanden. Alles zat erin en er werd zeer goed gespeeld door deze 4 talentjes. De laatste klap viel op 5-4 en 6-6 toen de uitgeslagen bal van Gerwin tergend langzaam de bovenlijn passeerde. Maar hij telde voor de laatste twee punten en zo kon Gerwin eindelijk zijn krans in ontvangst nemen.

Ondanks de geringe deelname een mooie kaatsmiddag, die als we het jeugdkaatsen verder willen ontwikkelen in onze regio, vaker zullen moeten organiseren. Het moge duidelijk zijn dat je als je jezelf wilt ontwikkelen als kaatser dit zult moeten doen tegen spelers die even goed of liefst beter zijn dan jezelf.