Rustige week voor onze KNKB kaatsers

Onze bondskaatsers beleefden een relatief rustige week. Woensdag en zondag kwamen de jongens in actie, en zaterdag de schooljongens en pupillen meisjes. De Bosjes hadden zondag naar Ried gekund maar omdat Wiebe Wessel niet meer voor onze afdeling uit mag komen zagen ze hier vanaf. Onder de partijen die wel op de lijst stonden waren wel enkele zeer aansprekende wedstrijden. Zo kaatsten de jongens woensdag een vrije formatie wedstrijd in Arum. De plaats waar ook enkele anjumers trainen. Gerrit en Sytze konden met hun maten, uit een lijst van 16 parturen, geen potten breken. Jan daarentegen was goed op dreef. Ondanks een iets doorgeslagen hand, verbeet hij de pijn en kwam in de halve finale terecht. Met Corné Tuininga van Berlikum en Tom Gerard Cats van Menaldum kwam hij in deze halve finale net iets tekort zodat ze genoegen moesten nemen met de derde prijs. Een prijs welke bestond uit een fraai lauwertakje, iets waar niet iedere week om word gekaatst. Jan had hem overigens wel dusdanig laten zien dat de TC niet meer om hem heen kan en hem heeft geselecteerd voor de A klasse. Terecht!

Jan Arum 060716

Zondag stonden Sytse en Gerrit alweer in de wei, deze keer in St. Jacob. Jan moest helaas afzeggen omdat de doorgeslagen hand hem nu wel dusdanig parten speelde dat rust de enige goede remedie was. Sytse, die kaatste met Ignas Dijkstra van Mantgum en Redmer Zaagemans van Witmarsum, sneuvelde in de tweede omloop. Gerrit met Mark Polstra van Menaldum en Sipco Greidanus van Winsum vond zijn Waterloo een omloop later. Net voor de prijzen eraf maar wel weer drie omlopen meegepakt.
Zaterdag waren Wessel en Joke de hele dag weer “ûnder de pannen” mei Gerwin en Liese Anke. Voor Liese Anke was er de prinsessen partij in Tzum. Een partij waar volgens mij om zilveren halskettingen word gekaatst en waar de beste kaatster van de dag tot prinses wordt gekroond. Dit leek Liese Anke wel wat en ze kwam er, met Iris Veltman van Dronrijp, zeer dicht bij in de buurt. In de partij om de prijzen verloor ze nipt met 5-4 en 6-2. Geen prinses dus, maar omdat Liese Anke volgend jaar nog een keer mee mag doen houden we het op kroonprinses. Gerwin was met mem Joke in Harlingen voor een wedstrijd door elkaar loten. Het werd een lange dag voor met name voor Joke. Met 31 partuur en 6 perken ben je er zeker van dat het nachtwerk wordt. En Gerwin is momenteel in de winning mood en dus werd het ook inderdaad een latertje. Rond de klok van 8 uur werden ze weer in Anjum gesignaleerd en met een prijs natuurlijk. Met Jelmer Miedema van Goutum wist Gerwin beslag te leggen op de kleine premie. Voor de niet kaatskenners: de derde prijs. En waaruit bestonden de prijzen? Uit horloges natuurlijk, was Joke toch nog mooi op tijd thuis.

1