Pearkekeatsen 30 july

Sneon 30 july hiene wy it pearkekeatsen. Hjirby de winnaars!

A Klasse

1e Lolke Dijkstra en Petra Feenstra
2e Wiebe Wessel Bos en Nynke de Vries

B Klasse

1e Yorrick Elzinga en Marjan Koree
2e Pieter Toren en Gretha Faber

C Klasse

1e Wytse Kuipers en Alie Kuipers
2e Klaas Hovinga en Douwina Hovinga

Sponsor fan dizze wedstryd wie Het Raadsel van de wadden. Tige tank hjirfoar!