Oudjes doen het nog best.

vr 31 augustus 2012 :

Ondanks dat het kaatsen in Anjum is afgelopen waagden toch enkele senioren het om zich nog eens op te geven voor een federatie wedstrijd. Deze werd verkaatst in Dokkum. Het waren vooral de iet wat oudere mannen welke zich hadden op gegeven. En, zo deed blijken, niet zonder succes. Jelle Visser, Thomas Jansma en Douwe Wierstra bereikten zowaar de finale. Hierin moest worden aangetreden tegen een andere op leeftijd zijnde anjumer, te weten Douwe Visser. Hij kaatste deze middag met Renze Stiemsma en Mink Jelle Zijlstra. En tussen al deze oudjes moet onze jeugdige Tomke het verschil hebben gemaakt want zijn partuur ging met de eerste prijs richting Anjum ( lees BumaRock).

Ook de Bosjes deden weer van zich spreken. En dan niet de heren maar deze keer Alie en Johanna. Ook zij traden aan in Dokkum en ook zij schopten het tot de finale. Met Berber Ferwerda van Holwerd wisten ze deze finale in winst om te zetten.

De jeugd kwam het weekend weer volop in actie bij de diverse KNKB wedstrijden. Helaas moest Gerwin Dijkstra zondag wegens ziekte verstek laten gaan. Echt jammer want zijn maat won de eerste prijs. Jan en Wiebe hadden een “thuis”wedstrijd in Damwoude. Wiebe en zijn maat van Wieren kwamen duidelijk te kort deze middag. Dat kon niet van Jan gezegd worden. Hij nam, met maat Patrick van Dellen van Berlikum, in de tweede omloop een 5-2 voorsprong. Helaas kantelde de partij en werd er met 5-5 en 6-4 verloren mede door een schoonheidsfoutje van Jan. Toch kan terug worden gezien op een goede partij.

Eline Koree wist haar goede reeks ook in Jorwerd voort te zetten. Hoewel de eerste partij verloren ging herstelde ze zich prima en kwam in de finale van de verliezers ronde terecht. Met Wia Otter van Goutum wist ze deze finale in winst om te zetten wat haar weer een dik verdiende prijs opleverde.

Gerrit, Sytze en Clarck mochten hun wekelijkse balletje in Lekkum slaan. Clarck Lei schopte hethet verst, hij keerde met een derde prijs terug naar Moddergat
Foto : Clarck derde prijs.

Gerrit had zwaar geloot maar gelukkig geeft hij zich niet zomaar gewonnen. En dit doorzettenleverde hem de tweede prijs van de verliezersronde op.
Foto : Gerrit en Sieuwe Kazemier van de Broek.

Ook Sytze stond weer heerlijk te kaatsen in de A klas, deze keer zonder winst maar wel met veel plezier en dat is een eerste vereiste om een topper te worden. Dus niet alleen de oudjes deden het best ook de jeugd van Klaas Thomas was weer prima op dreef.
Foto : Sytze in actie in Lekkum

Ook Sip Jaap kwam zondag nog binnen de witte lijnen. Door een blessure van iemand was hij gevraagd om in te vallen. En ondanks de examen fuif kon Sip dit buitenkansje niet aan zich voor bij laten gaan. En u raadt het al : verlies met 5-5 en 6-4.

Nog twee weekenden en het seizoen zit er weer op. Nog twee keer proberen om een prijsje te pakken en dan wachten op het voorjaar.

Ik bin in Keatsbal, dea, kâld en dom. Slach mei ris op en wer werom.