Nanne Stiemsma pakt vierde federatiekrans.

di 3 juli 2012 :

Zaterdag werd in Paesens de vrije formatie partij van de federatie gehouden. Dat deze partij elk jaar weer goed in de smaak valt getuige het aantal parturen welke zich hadden aangemeld.
In de B klas streden maar liefst 23 parturen om de kransen. Terwijl in de A klas 5 parturen de krachten met elkaar wilden meten. Door dit grote aantal moest er noodgedwongen worden uitgeweken naar het gastvrije Morra/Lioessens. Maar eigenlijk kan een dergelijke partij niet in de vissersdorpen worden gehouden, dit terzijde.
In de A klas was het wederom een partuur Stiemsma/Bos welke er met de hage vandoor ging. De Stiemsma was wederom Nanne, de Bos was deze keer niet Sip maar Wiebe Wessel. Wilbert Hiemstra completeerde het trio. Voor Nanne was dit de vierde krans in de federatie en hiervan kaatste hij 3 maal met 1 van de Bosjes. Nanne moet zich wel heel lekker in ons dorp thuis voelen want 4 kransen op rij daar kan vader Renze zelfs niet aan tippen.
Ook in de B klas kwamen er Anjumers met prijzen thuis. Douwe, Pope Bauke en Jelle werden eerste in de verliezersronde. In deze zelfde afvalemmer was er een derde prijs voor Wietse en Thunderball Gerald.

Sip Jaap beleefde een minder prettig weekend. Zowel zaterdag als zondag verdween hij met een volle telegraaf van de lijst. Zaterdag in Wijnaldum net voor de prijzen en zondag in Peins in de eerste omloop. Laten we hopen dat Sip nog net één stapje voorwaarts weet te maken zodat de prijzen hem ook weer toelachen.

Ook voor Jan Tijtsma en Wiebe Dijkstra was het een weekend zonder prijzen. Zaterdag met lege handen terug uit Harlingen en zondag uit Franeker. Eigenlijk hadden ze de hoofdprijs want ze mochten kaatsten op het Sjukelan en wie kan zeggen dat hij daar ooit gekaatst heeft.
Gerwin Dijkstra kwam nog in actie in Engelum, ook dit leverde niet het gewenste resultaat op.


Op de valreep kreeg ik nog enkele foto’s van onze derde prijswinnaars op het NK binnen en deze wil ik u zeker niet onthouden. Verslagen hiervan en van het schoolkaatsen staan apart op de site. Bij de foto’s :
Links : Gerwin geniet van het spelletje
Midden : Volle concentratie bij Gerrit
Rechts : Sytse, krekt sa’t heit froeger die