Na 104 jaar eindelijk weer Anjumer op Franeker PC

di 2 augustus 2011 :

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is het dan zover : Sip Jaap Bos geeft acte de precense op de 158 PC. Ging het vorig jaar nog net mis dit jaar kon de Permanente Commissie niet om onze dorpsgenoot heen. Makkelijk ging het niet voor Sip Jaap want net voor de belangrijkste partij kreeg hij van zijn maten te horen dat ze na de PC met een andere voorinse verder willen kaatsen. Een enorme domper natuurlijk maar gelukkig heeft Sip in Jan Brandt Wiersma en Pieter Jan Plat inmiddels nieuwe maten gevonden. Toch deden Sip en zijn huidige maten Site Ferwerda en Feiko Broersma afgelopen zondag van zich horen door in Engelum uit een lijst van 33 parturen de vierde prijs te winnen. Dit geeft de burger moed zo vlak voor de belangrijkste kaatswedstrijd uit zijn leven.

Toch is Sip niet de eerste dorpsgenoot die meedoet aan de PC. In een grijs verleden, 1855, stonden er namelijk drie Anjumers klaar om het heilige gras van het Sternse Slotland te betreden. Helaas voor N en O Douma en J. Eisinga ging de partij door overvloedige regenval, deze dag 19 juni niet door maar werd een week later verkaatst. Van de oorspronkelijke 12 parturen kwamen er een week later maar 9 terug. Het is zeer aannemelijk dat ook onze dorpsgenoten, vanwege de enorme afstand, de tweede keer niet aanwezig waren. Wat wel met zekerheid te zeggen is, is dat ze niet in de prijzen kwamen want de parturen 6 en 3 worden als prijswinnaars vermeld.

Het was pas in 1905 toen er weer een Anjumer meedeed aan deze zo tot de verbeelding sprekende partij. Reinder Wielinga zal waarschijnlijk de eerste kaatser uit ons dorp zijn die daadwerkelijk een balletje op het Sjûkelan heeft geslagen. Omdat er in ons dorp nog geen kaatsvereniging was had Reinder zich bij kaatsvereniging Oostergo van Dokkum aangemeld. Dat deze man behoorlijk goed kon kaatsen doet blijken uit het feit dat hij het met zijn maten P. de Graaf van Nes en J. Ronner van Dokkum tot de derde lijst wist te schoppen. Net voor de prijzen eraf of wellicht een vierde prijs. Dit zou vandaag de dag zeker het geval zijn geweest. In de uitslagen lijst worden alleen de eerste drie vermeld dus waarschijnlijk is hij toch met lege handen terug naar Anjum gegaan.

Uitslagen PC 1905
1e omloop 2e omloop 3e omloop halve finale finale
1-2 6-5 1-3 6-3 1-5 6-1 19-1 6-1 9-19 4-5 2-6
3-4 6-0 5-7 6-1 9-16 5-5 6-4 9 vrij
5-6 6-5 9-12 5-5 8-6 19 vrij
7-8 6-1 13-16 1-6
9-10 6-0 17-19 1-6
11 – 12 2-6
11 – 12 2-6
13-14* 13 wint
15-16 5-5 4-6
17-18 6-4
19-20 6-2

In 1907 is deze zelfde weer van de partij in Franeker. Deze keer met veel minder succes want al in de eerste omloop wordt er verloren en is de lange reis dus voor niets geweest. Wat opvalt is dat er in dit jaar wel een vierde prijs wordt toegekend. Zou Reinder dan toch…….? Het zal altijd een onbeantwoorde vraag blijven. Gelukkig hebben we, na 104 jaar, in Sip Jaap een jonge kaatser in ons midden welke nog vele malen mee kan doen. Dus moet hij dan maar de eerste Anjumer worden die met een prijs naar huis komt. Dit jaar is te hoog gegrepen maar zoals gezegd Sip is nog jong en krijgt zeker meerdere kansen. Anjum zal dan te klein zijn en zijn illustere voorgangers zullen zeker juichend toekijken.

Uitslagen PC 1907
1e omloop 2e omloop halve finale finale
1-2 2-6 2-3 2-6 3-7 5-5 2-6 7-10 0-5 2-6
3-4 6-2 5-7 2-6 10-16 5-5 6-4
5-6 6-1 10-11 6-3
7-8 5-5 8-6 13-16 4-5 4-6
9-10 2-6
11-12 5-5 6-2
13-14 6-0
15-16 1-6

Dus dorpsgenoten aanstaande woensdag 3 augustus massaal naar Franeker om onze dorpsgenoot een hart onder de riem te steken.

( Bron : www.pc-franeker.nl )