Mini federatie door Tamme Visser

1

Zoals we al enige jaren gewend zijn kaatsen we ook ieder jaar een keer met onze buur verenigingen van Morra/Lioessens en Paesens/Moddergat. Afgelopen vrijdag en zaterdag stond deze toch wel mooie partij op het programma. Vooral voor de jeugd zou dit naar mijn bescheiden mening vaker moeten plaatsvinden want alle drie de verenigingen hebben niet een leden aantal waar van bij een ledenpartij een enigszins acceptabele lijst kan worden samengesteld. Afgelopen vrijdag in Paesens/Moddergat waar de jeugd kaatste in deze mini federatie was dit zeker wel het geval. 8 tweetallen kabouters, 8 tweetallen welpen, 6 tweetallen pupillen en 8 tweetallen schooljeugd. Vier mooie lijsten waar iedereen op zijn of haar eigen nivo kan spelen.

Bij de kabouters stonden 5 jeugdleden van onze club op de lijst waarvan maar liefst drie met een prijs huiswaarts keerden. Onder deze drie was de hoofdprijs voor Jolanda Bandstra. 2Ze kaatste met Annet Visser en liet ook deze keer weer zien dat ze al over een zeer mooie opslag beschikt. En de ervaring bij deze beginners leert dat hier meestal de partijen mee worden gewonnen. De tweede prijs was voor Anna Geke Dijkstra, die ook stapjes voorwaarts maakt. Niek Dijkstra verloor de eerste prijs omdat hij in het beslissende eerst met de juiste richting overhoop lag. In de afvalronde was hij vervolgens heer en meester met Ninthe Ozinga van Morra. Voor Freddy Faber en Fenna Iedema deze keer helaas geen prijs maar de aanhouder wint dus volgende week gewoon weer meedoen.6
De welpen kaatsten met een lijst waarop maar liefst 7 anjumers stonden. Maar het was de kleine Jelle Rense Lei uit Moddergat die met Thijs de Winter de eerste prijs wist te winnen. Overigens is Jelle ook lid van onze club dus is de krans eigenlijk ook een beetje van ons. Kees Sonnema en Leann Wijma konden het in de finale niet bolwerken tegen de goede opslag van de kleine grote man uit Moddergat. In de finale wist Marten Jan Koree nog een tweede plaats in de afvalronde te winnen zeker niet gek voor iemand die eigenlijk nog met de kabouters mee mag doen.4 5

Ook bij de pupillen hadden 7 anjumer leden zin om mee te doen. In het z.g. drie keer kaatsen systeem werd er fanatiek maar fair om de prijzen gestreden. Douwe Dijkstra en Klasina vormden een niet te kloppen duo. Klasina maakte haar padje mee dan schoon en Douwe liet zien dat hij met de week beter in vorm begint te komen. Nynke de Vries kaatste met Marco Wouda en wist eigenlijk op voorhand dat de krans een moeilijk verhaal zou worden maar ze wist toch keurig tweede te worden. Ook Liese Anke wist haar nog in de prijzen te slaan. Met Elisabeth Schregardus legde ze beslag op de kleine premie. Niet slecht in zo’n sterk deelnemersveld. Het op voorhand tot de favorieten gerekende partuur met Dennis Hovinga, Wiebren de Jong en Gretha Faber kon geen potten breken. Ook Rikus en Anna moesten met lege handen terug naar Anjum.

Antje, 7Lysanne en Femke stonden op de lijst bij de schooljeugd. Lysanne, die zelf steeds beter begint te kaatsen, had in Arjen Schregardus een top maat getroffen. Alle kans op een prijs dus. En dit gebeurde ook want tegen dit duo was niemand opgewassen. Ook Durk Visser en Iris Hoekstra in de finale niet.

In de finale van de afvalronde deden Antje en Femke van zich spreken. Ze vormden samen een goed duo en gingen er dan ook met de eerste prijs van de afvallers vandoor. Ze hadden de eerste omloop tegen de later winnaars geloot anders was het misschien de krans geworden. Volop prijzen dus voor onze jeugdleden en hopelijk smaakt dit voor hen naar meer want oefening baart nu eenmaal kunst.

Zaterdag ging de mini federatie vrolijk verder met een mini bestuur waarin Klaas Hovinga als afgevaardigde voor onze club fungeerde. Dit bestuur had een lijst samengesteld met in ieder partuur een dame, een A klasser en een B klasser. Een loterij waarbij vaak een verrassende winnaar naar voren komt. Dat gebeurde ook in Morra/Lioessens w8aar deze partij werd verkaatst. Niet een oud PC kaatser Germ Hein Wijtsma, geen Bowe of Nanne Stiemsma of Douwe Hiemstra. Nee, onze eigen Wiebe Dijkstra en Johannes Koree waren met Andra Visser de grote mijnheren. Nanne Stiemsma wist het met Adol Braaksma en Alie Bos nog het verst te schoppen, zij werden tweede op gepaste afstand. Ook Wieger Nutte deed met Oane van der Woude en Gersa Brander nog een duit in het zakje door de derde prijs voor zich op te eisen. In de finale van de afvalronde waren het Jitske Hovinga, Siebe Feenstra en Stephan Overkempe die het op moesten nemen tegen Wietse Rosier, Iepe Dijkstra en Martine de Boer. Laatstgenoemden hadden de langste adem en werden winnaars van de verliezers. Al met al twee dagen met een mooie kaatserij, iets wat zeker vaker dan 1 keer op de agenda kan.