Meisjes de Eker oppermachtig bij schoolkaatsen.

9 juni 2014 :

Afgelopen woensdag werd er door k.v. Klaas Thomas te Anjum, in samenwerking met de federatie, het jaarlijkse schoolkaatsen georganiseerd. En hoewel het kaatsen onder de jeugd momenteel redelijk “hot” is viel de deelname deze keer erg tegen. Bij de meisjes hadden zich 6 scholen aangemeld en de jongens moesten het met maar 5 parturen doen. De laatste jaren stonden er meestal het dubbele aantal deelnemers op de lijst. Dit mocht de pret bij de deelnemende scholen niet drukken want er werd vol enthousiasme gekaatst. Jammer dat er halverwege de middag een enorme plensbui boven Anjum hing want dit kwam het spelpeil niet ten goede.

De meisjes hadden hier geen last van want zij waren net voor deze bui uitgespeeld. En het was overduidelijk wie er met de krans van door gingen want Eline en Lysanne Koree en Antje de Vries van de Eker uit Anjum wisten zowel de poule wedstrijden als de finale met een schone telegraaf te winnen. Zij mogen de gemeente Dongeradeel in juni bij de provinciale finale vertegenwoordigen. De tweede prijs was voor ’t Kompas van Paesens en derde werd de Foeke Sjoerd Skoalle van Oosternijkerk.
De jongens kaatsten allemaal een keer tegen elkaar en dit leek allemaal gladjes te verlopen tot de boven genoemde plensbui boven het kaatsveld verscheen. De jongens kregen het koud en het spelpeil daalde zienderogen. Uiteindelijk wist de Rank van Metslawier de eerste prijs in de wacht te slepen op de voet gevolgd door de Foeke Sjoerd Skoalle van Oosternijkerk en De Gearing van Ee.