MAGIC MIEKE

di 6 augustus 2013 :

Het was afgelopen zaterdag zo rond de klok van 1 uur opvallend onrustig in Anjum. Men zag allemaal figuren, welke anders om die tijd alleen met een boodschappentas worden gesignaleerd, opeens met een sporttas richting het sportveld fietsen. Wat zou hier gaande zijn? Voor het eerst in de geschiedenis werd een zogenaamde “kneuzenpartij” verkaatst. Dit houdt in dat vooral mensen welke normaal toeschouwer zijn nu zelf de kaatshandschoen aantrekken en een partij spelen met een zachte bal.

En men had zich massaal opgegeven. Maar liefst 35 waaghalzen wilden hun kunsten opdeze partij vertonen en het massaal toegestroomde publiek laten zien van wie zoon of dochter die uitzonderlijke talenten dan wel heeft. Gezien de uitslag heeft Jan Tijtsma zijn talent van Anna want zij wist met Jaap Hofman en Gerke Sipma de krans te winnen terwijl Luuk al na twee omlopen kon gaan douchen. Hier maakte Luuk dan ook dankbaar gebruik waardoor hij een prijsje misliep. Hij zou namelijk worden bijgeloot. Gelukkig stond Bokke Jan Boersma te trappelen om nog een partijtje mee te spelen. Helaas voor Bokke ging ook deze derde partij verloren. Maar ondanks de drie verliespartijen was de tweede prijs in de verliezersronde voor hem. Drie keer verliezen en toch prijs waar beleef je dat? Foto : Gerke, Anna en Jaap de superkneuzen

Ook Roel en Griet van Dekken vochten als leeuwen. Roel met grote passen en Griet met ietwat kleinere dribbelpasjes. Maar voor Roel gold het gezegde “grote sprongen en lege buidels” want Griet werd tweede en Roel derde.

Maar de meeste indruk deze middag werd toch achtergelaten door Mieke Herzman. Zoals bij de prijsuitreiking terecht werd opgemerkt was ze zowel op- als uit geweldig op dreef. Zelfs ballen van andere partijen werden in het voorbijgaan nog even achteloos gekeerd of teruggeslagen. De fraaie zilveren koningsbal uit 1796, welke onlangs na lang intensief speurwerk is teruggevonden, was dan ook geheel terecht voor MAGIC MIEKE. Dat Mieke en Ale deze overwinning hebben gevierd moge duidelijk zijn. De stille getuigen kwam ik de volgende ochtend tegen : een totaal in stukken gevallen koningsbal. Foto : Koningin van de Kneuzen : MAGIC MIEKE met de fraaie zilveren bal.

 

De betere kneuzen kaatsen in een aparte klasse. Ook zij kaatsen met een zachte bal wat veel tussenspel opleverde. Frederik Dijkstra en Johannes Koree waren na drie partijen de besten op de voet gevolgd door Berend Krol en Geert Brandsma. Een zeer geslaagde dag welke gezien de vele positieve reacties volgend seizoen zeker weer op de agenda zal staan.