Machtig mooi in Makkum

Dinsdag 21 juli 2015 :

Het was me het weekend wel weer. Zaterdag kon niemand van onze knkb kaatsers een prijsje bemachtigen, de zondag en maandag daarentegen waren we er gewoon weer bij. De druiven waren in eerste instantie het meest zuur

voor Sip Jaap. Het was namelijk het weekend waarin deelname aan de PC kon worden bewerkstelligd. Maar dan moesten er wel enkele omlopen worden gewonnen. En dit lukte zowel zaterdag in Stiens als zondag in Bolsward niet zodat Sip met zijn maten zelfs de keats-of misliep. Eindje besluit kwam hij 1,4 punt tekort om in aanmerking te komen voor deze laatste mogelijkheid om PC deelname af te dwingen. Het moet voor onze dorpsgenoot een klote gevoel hebben gegeven. Hier was maandag overigens niks meer van te merken want toen wist hij wel tot de prijzen door te dringen in Makkum op de z.g. palingpartij. Uit een lijst van 16 partuur verloor hij met Michael Scheepvaart van Makkum en Kees van der Schoot de finale met 5-4 en dus viel de premie hem ten deel. En het gevoel dat hij dat liever een dag eerder had gehad. Een dag te laat pieken. Gelukkig is hij nog jong en gaan hij het volgend jaar gewoon weer opnieuw proberen.Wiebe Wessel kaatste zaterdag in Morra een vrije formatie partij met zijn maten Auke Boomsma en Jacob Lei. Hij wist de eerste omloop te overleven maar sneuvelde in de tweede partij.Een dag eerder had Klaas Thomas in Makkum ook al aardig aan de weg getimmerd. We waren namelijk met twee

afdelingsparturen vertegenwoordigd op een partij met een mix van jongens en schooljongens. En Anjum 1 met Jan, Wiebe en Wieger Nutte lieten weer een goede indruk achter en wisten voor de derde keer dit jaar met een prijs thuis te komen. De eerste omloop werd Dronrijp aan de kant gezet, en ook Exmorra in de tweede partij werd naar huis gestuurd. Een staand nummer zorgde ervoor dat een prijs was vastgesteld. In de volgende omloop tegen Berlikum liepen ze echter gelijk achter de feiten aan en stond onze jongens in no time met 5-0 achter. Ze wisten nog wel enigszins terug te komen maar trokken toch aan het kortste eind. De vierde prijs, een fraai horloge viel hen ten deel en dat deed het verlies in no time vergeten. Er had volgens enkele plaatselijke kenners nog meer in gezeten. Bewaren we dat voor een volgende keer. Foto’s : Jongens voor de derde maal in de prijzen, De kenners namen het er goed van .Ons tweede afdelingspartuur bestond uit Gerrit en Sytse. Ze verloren in de eerste omloop tegen Schetten/Longerhouw met naar ik meen 5-4.

Zeker geen schande omdat het nog schooljongens zijn. Ze waren dan eigenlijk ook naar Makkum afgereisd voor de afvalronde oftewel de opstapwedstrijd. Hierin werden alle verliezers van de afdelingspartij door elkaar geloot. Voor Sytse geen succes in deze wedstrijd voor Gerrit des te meer. Hij had geloot bij Sjoerd Smits van Britsum en Jan Taede Nauta van Ijlst. En Gerrit was weer lekker op dreef wat resulteerde in een finale plaats. En wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde : de hoepel ging mee naar Anjum. En Makkum weet nu waar Anjum ligt. Een eerste, tweede en vierde prijs. Machtig mooi. Foto : De koning in het midden ???