Ledenwedstryd 22 maaie

Juster hiene wy in ledenwedstryd foar de senioaren en froulju. by de manlju wy d’r te min opgave en gie it net troch. By de froulju waard moai keatst. Protte liek op geande partijen!

Útslach:
1e Petra Feenstra, Jeltje Koree en Rianne Haaima
2e Eline Koree, Gerjanna Visser en Daniëlle Visser

Sponsor fan dizze wedstryd wie Oranjevereniging Anjum, tige tank hjirfoar!