Ledenvergadering

Op vrijdag 7 april is onze jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de voetbalkantine. Hieronder de agenda:

 

 

Agenda Jaarvergadering K.V. Klaas Thomas

Vrijdag 7 april 2017 om 20:00 uur

Kantine Lyts Mokum

 

 • Opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 2016
 • Jaarverslag 2016
 • Financieel verslag 2016
 • Verslag kascontrole
 • Federatie/KNKB
 • Bestuur mutaties
  • Aftredend en niet herkiesbaar:

Annet Visser

 • Voorgedragen: Trienke Bandstra
 • Wedstrijdagenda
 • Jeugdbeleid
 • Rondvraag