Ledenpartij jeugd

Snein 12-05-2024 wie d’r in ledenpartij voor de jeugd. Hjirby de winners!
Sponser fan dizze wedstryd is Menno Hoekstra, tige tank hjirfoar!
Utslach:
Kabouters
A klas
1e Aleena Hofman en Gerben-Jan Dijkstra
2e Jesse Holwerda en Finn Holwerda
B klas
1e Jacob Jesse Kuipers en Jildau Dekema
2e Dylan Verbeek en Jinthe Walstra
Verliesers ronde B Klas
1e Esmee van der Meer en Fenna Zijlstra
2e Eline Stiemsma en Femke Korree
C klas
1e Lisa Jansma en Hannah Kuipers
2e Silke Bandstra en Jinthe Dekema
Welpen
1e Teije Sijtsma en Lilly-Ann Zijlstra
2e Yarnick Korree en Roan Haaima
Pupillen
1e Marah Haaima, Silke Jada Wiersma en Famke de Jong
1e Mayke Rosier en Sven Leegstra
Skoallejeugd
1e Jelle Rosier en Sandra Bandstra
2e Senne Walsma en Lars Leegstra