Ledenpartij en KNKB partij

Op vrijdag 13 mei staat de 1e ledenpartij op de agenda. Wij hebben besloten dat we deze partij niet door laten gaan. De reden hiervan is dat er dan nog druk wordt gevoetbald door vele leden. Uit ervaring weten wij dat dit niet bevorderlijk is voor de opgave.

Daarnaast wordt er op zondag 15 mei een KNKB wedstrijd door onze KV georganiseerd. Graag roepen wij jullie hulp in. Houd hier dus alvast rekening mee in jouw/uw agenda.