Ladies Night bij Klaas Thomas.

di 10 juli 2012 :

Afgelopen vrijdag stond er weer een ledenpartij op het programma. Een partij gesponsord door Bouwbedrijf Hiemstra. En er werd geschiedenis geschreven. Wat was namelijk het geval : er hadden zich meer dames dan heren opgegeven. Sip Jaap heeft de wind er dus behoorlijk onder bij de vrouwen. Wij als heren zullen ons dus eens achter de oren moeten krabben en ons massaal aan moeten melden bij de volgende partij. Iets wat de nazit natuurlijk ook ten goede komt. Want nu werden de heren, aan de stamtafel, eigenlijk een beetje overstemd door de luidruchtige dames die er een ware Ladies Night van wilden maken. Gelukkig had de voorzitter de zaakjes goed in de hand en gaf even voor twaalf uur het sein : Laatste Ronde. Zo kon een ieder zo rond de klok van half één weer tevreden het wiegje op zoeken.

O ja gekaatst werd er ook nog. Bij de heren een lijst van 4 parturen. Zij speelden allemaal een keer tegen elkaar. Jelle Visser, Freddie Bandstra ( en niet Faber) en Wieger Holwerda waren in al hun partijen de sterkste en dus de terechte kranswinnaars. Wiebe Wessel Bos, Wietse Rosier en Klaas Jan Streekstra namen de tweede prijs mee naar huis. Voor Klaas Jan gelijk een mooie opsteker want dit was nl zijn eerste partij in vele jaren.

Bij de dames een lijst van 6 parturen. Bepaald door het lot speelden ze allemaal drie keer. Wie de meeste eersten bij elkaar had geslagen zou uiteindelijk winnaar worden. Wat de eerste prijs betref was dit gauw duidelijk. Johanna Bos en Lia Bandstra waren duidelijk de besten. De strijd om plaats twee was spannender. Er waren twee parturen met 18 eersten voor. Dan worden de tegen eersten geteld, ook deze waren gelijk en dus moest het onderling resultaat bepalen wie als tweede zou eindigen. Dit waren uiteindelijk Jitske Hovinga, Hilda Walsma en Tsjikje Koree.

Zoals gezegd werd er nog gezellig nagepraat over deze memorabele kaatspartij en hopelijk staan er de volgende keer weer wat meer heren op de lijst.