Laatste stuiptrekkingen van een nat kaatsseizoen

wo 7 september 2011 :

Het kaatsseizoen zit er bijna weer op en we kunnen echt spreken van een verregend seizoen. Week in week uit was Pluvius ons niet gunstig gezind en kwam het hemelwater met bakken naar beneden. Gelukkig regende het wat onze vereniging betreft ook veel prijzen. Zo ook weer het afgelopen weekende.

Sip Jaap trad nog een keer aan in Reduzum met een gelegenheidspartuur. Samen met Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong, beide van St. Annaparochie, wist hij het tot de halve finale te brengen. Deze had eigenlijk in winst moeten omgezet, niet alleen omdat een 5-1 voorsprong uit handen werd gegeven maar nog meer omdat de keurmeester op 5-5 en 6-2 een bal die door iedereen zichtbaar op het touw belandde in wees. Hierdoor ontsnapten de latere winnaars aan een vroegtijdige uitschakeling. Balen voor Sip maar we zijn zo door de jaren heel wat binnen de bond welke zo graag als professioneel wil doorgaan. Toch wel weer een knappe prestatie van Sip Jaap.

De jeugdcategorieën hielden afgelopen weekend hun slotwedstrijden. De welpen meisjes en jongens gingen hiervoor zondag naar Huizum. Na een gezellige dag met veel ouders, patat, ijs, snoep en kaatsen met een zachte bal werden na afloop de prijzen voor de klassementen uitgereikt. Deze klassementen waarin alle prijzen individueel zijn bijgehouden leverde Gerrit Dijkstra een zeer verdienstelijke derde prijs op. Een prachtige afsluiting van een zeer leerzaam jaar voor deze jongste Dijkstra.
Foto : Gerrit, derde van rechts.

Zaterdag hield Stichting Score haar slotdag in Stiens. Bij deze stichting hebben dit jaar vele jeugdleden hun trainingen gevolgd onder leiding van Sip Jaap Bos. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen want op deze laatste partij was het Sytse (Baggio) Koree die er met de krans van door ging. Voor Eline Koree was er een bokaal voor talent van het jaar. En dat ze een talent is weten we in Anjum natuurlijk al lang maar nu is het in heel Friesland bekend.
Foto : Sytse en Eline zittend rechts.

Eline was een week eerder overigens te gast bij de hoofdklasse dames van de Stichting Score.

Dit had zij verdiend omdat zij tijdens het kaatskamp als enigst een bal in een container wist te slaan. Ze mocht daarom een training meelopen bij de “grutte froulju”en daar heeft ze, getuige de foto’s zichtbaar van genoten.
Foto’s : Eline in actie bij de hoofdklassers Baukje Aalbers, Iris van der Veen en Manon Scheepstra

Afgelopen zaterdag was er (onder prachtige weersomstandigheden) de DSD stalinrichting federatiepartij in Morra-Lioessens. Jan Pieter Hovinga moest in de A-klasse genoegen nemen met een eerste prijs in de verliezersronde. In de B-klasse ging Jelle Visser met de krans naar huis.

Zo is er een einde gekomen aan een zeer succesvol kaatsjaar voor onze vereniging waarin we zowel binnen de federatie als de KNKB behoorlijk van ons af hebben geslagen. Zo langzamerhand beginnen we een echt kaatsdorp te worden. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we deze positieve lijn volgend jaar door weten te zetten.