Koree PC

Dinsdag 18 augustus 2015 :

Met de Anjumer PC van afgelopen vrijdag zit het kaatsseizoen wat betreft de k.v. Klaas Thomas er weer op. De federatie en KNKB kaatsers gaan nog wel enkele weken door maar wat Anjum betreft is het einde oefening. Een seizoen dat zeker als geslaagd kan worden beschouwd met een prachtige PC als slotstuk, traditiegetrouw gesponsord door Scheepspark Lauwersoog.

De start van deze lange kaats dag was om 9 uur in de morgen toen de jeugd in 3 klassen met hun wedstrijden begonnen. Bij de kabouters hadden zich 10 spelers aangemeld wat inhield dat de 5 tweetallen allemaal een keer tegen elkaar

moesten spelen. Onder het toeziend oog van veel gespannen ouders en familieleden werd er fanatiek begonnen. Na 3 omlopen werd weer duidelijk dat er dit jaar wat het winnen van prijzen betreft 2 kaatsertjes uitlopen, Marten Jan en Kees. Ze stonden in de vierde partij tegen over elkaar en ze hadden beide in de gaten dat dit de partij van de waarheid moest worden. Marten Jan kaatste met nichtje Emma en Kees werd prima bijgestaan door Theye. Het werd een gemakkelijke overwinning voor Marten Jan en Emma. Dit was de voor Marten Jan en Emma de vierde winst partij en hierdoor konden Kees en Theye met nog een partij voor de boeg hen niet meer inhalen. De kransen gingen dus terecht naar Marten Jan Koree en Emma Koree. Naar later zou blijken 2 van de vele prijzen die naar een Koree zouden gaan. Foto boven : Emma en Marten Jan. Foto beneden : prijswinnaars jeugd.

Bij de welpen stonden er 4 tweetallen klaar om elkaar te bestrijden. Het bestuur had 1afmelding gekregen dus moest er op het laatste moment nog een vervanger worden gezocht. Die vonden ze in de persoon van Marjan Groen. Prachtig dat zij nog mee wilde doen en dat werd dan ook beloond met een medaille. Het waren hier Dennis Hovinga en Marieke Visser die lekker stonden te ballen. Drie keer kwamen ze in actie en drie keer wisten ze te winnen wat hen de krans opleverde. Met drie eersten minder werden Anna Zijlstra en Leann Wijma netjes tweede. Foto : Marieke en Dennis

 

 

 

Ook bij de pupillen waren er, net als bij de kabouters, vijf tweetallen. Ook zij moesten in competitie vorm uitmaken wie er ’s avonds in de koets mocht plaatsnemen. Op voorhand werd gedacht dat de heren Bert Zijlstra en Meint van der Kooi de lakens uit zouden delen. Maar niets was minder waar de finale bestond louter uit dames. Lysanne Koree, de derde Koree in de finale, en Adriana Visser namen het in deze finale op tegen Nynke de Vries en Naomi Dijkstra. En het werd een finale om de vingers bij af te likken. De hele partij ging het gelijk op en het moest dan ook wel 5-5 worden. En dat werd het ook. Alle 4 de dames stonden geweldig te spelen en eigenlijk verdiende deze partij geen verliezer. Maar die kwam er toch nadat het opnieuw 6-6 stond. Toen trokken Nynke en Naomi aan het langste eind maar dat hadden net zo goed Lysanne en Adriana kunnen zijn. Het daverende applaus was dan ook meer dan terecht en niet alleen voor de winnaars. Foto’s boven : hoezo actie, Naomi en Nynke

 

 

Nadat het bestuur de velden gereed hadden gemaakt voor de dames en senioren konden deze twee categorieen rond de klok van half 2 aan hun PC beginnen. Er stonden 6 parturen op de lijst welke in twee poules uit moesten maken wie er in de finale uit mocht komen. In poule 1 waren Geartje Lei, Eline Koree en Sietkse van Dekken heer en meester. Met maar 4 tegen eersten was het duidelijk dat zij voor de dagzege zouden gaan. Maar in poule 2 dachten Elisabeth Zijlstra, Antje de Vries en Lia Bandstra er net zo over. Ook dit drietal won beide wedstrijden in hun poule, en dit met maar drie tegen eersten. Het beloofde dus een spanende finale te worden. Een finale waarin de vierde Koree aan moest treden. In deze finale nam het partuur van Elisabeth in eerste instantie het voortouw. Maar aan de hand van de gedreven Eline Koree, zij verzorgde zowel de opslag als de uitslag, werd dit gaande de partij overgenomen door de tegenstander. Op 5-3 en 6-4 was het gedaan met Elisabeth cs en was de derde krans voor de familie Koree een feit. Foto : Geartje, Eline en Sietske

De lijst bij de heren bestond uit 9 parturen en kende op voorhand geen uitgesproken favorieten. Wel werd duidelijk dat onze KNKB jeugd zich van de beste kant liet zien en gemakkelijk met dit nivo mee kan doen. Zelfs eerstejaars schooljongen Gerwin Dijkstra stond op te slaan al deed hij al jaren mee en veroverde de harten van menig toeschouwer. Een andere schooljongen, Gerrit Dijkstra wist het tot de derde prijs te schoppen. Gerrit Dijkstra kaatste met Wietse Rosier en de zeer gedreven Wessel Dijkstra. Ook in de finale stonden twee jeugdkaatsers, Wiebe Dijkstra en Klaas Johan Koree. En ook zij lieten een zeer goede indruk achter. Wiebe kaatste met Lolke Dijkstra en Johannes Koree, de zesde Koree in de finale deze dag. Klaas Johan moest het doen met Wiebe Wessel Bos en Jan Visser. Het was duidelijk dat Klaas Johan niet van vader Johannes wilde verliezen en dat Jan, eindelijk verlost van de A status, een k(r)ansje rook. Voeg daarbij de altijd degelijke Wiebe Wessel en u zult begrijpen dat het voor de jonge Wiebe Dijkstra en zijn maten een zware opgave zou worden. Het werd inderdaad een te zware opgave. Rond de klok van 7 werd duidelijk dat Wiebe Wessel, Jan Visser en Klaas Johan Koree de winnaars waren van de Anjumer PC 2015.
Direct na de finale werden alle kranswinnaars met de koets van stal Droppinghiem door het dorp gereden. Teruggekomen stond er een waar podium klaar waarin ROOM 27 de pannen van het dak speelde. De prijzen bestaande uit zilveren tientjes, deze keer in ponkjes met de zelfde kleuren als op de Franeker PC, werden zo rond de klok van 10 uitgereikt. Bij de heren was de keuze voor de koning vrij eenvoudig : Wiebe Wessel Bos. Bij de dames was het iets moeilijker. Het werd uiteindelijk Eline Koree, de jongste koningin in de historie van onze club maar zeker dik verdiend. Nadat ook nog enkele leden op een ludieke manier in het zonnetje waren gezet door de voorzitter kon het feest echt losbarsten. Tot in de late uurtjes werd er nagepraat over deze prachtige kaatsdag. En zoals de koningin me in het oor fluisterde : Tamme, dit wie de KOREE PC. Geen woord aan gelogen. Foto : Het was nog lang onrustig