Kleine Jacob Wieb grote man bij familiekaatsen

di 10 augustus 2010 :

Maandag j.l. stond er weer een ‘aparte’ kaatswedstrijd op het programma, het ouder-kind kaatsen. Dit houdt in dat een jeugdlid kaats met een volwassen lid. Ondanks dat het door sommige leden als een “vlut’ partij werd geklasseerd, hadden zich maar liefst 46 kaatsers aangemeld. Hierdoor kan worden gesteld dat deze partij wel degelijk in een behoefte voorziet.

Het bestuur had de kaatsers ingedeeld in een A, B en C poule. Door het enorme nivo verschil bij de kinderen maar ook bij de ouderen was dat nog niet zo gemakkelijk. Toch kan worden gezegd dat het bestuur hier over het algemeen redelijk in was geslaagd.

In de A poule ging de finale tussen Herman en Rianne Haaima en Sip Jaap Bos en Wiebe Dijkstra. Het werd een gemakkelijke overwinning voor Sip Jaap en Wiebe. Dit in tegenstelling tot vorig jaar want toen wisten Herman en Rianne deze partij te winnen.
Deze krans was voor Sip wellicht een pleister op de wond. Sip had n.l. een uitnodiging gekregen om komend weekend mee te kaatsen in de hoofdklasse maar doordat een maat van Sip met vakantie is gaat dit jammer genoeg niet door. Laten we hopen dat er een herkansing komt.
Foto : Sip Jaap en Wiebe winnaars in de A klas.

In de B klas eiste één mannetje deze middag de hoofdrol voor zich op. Kleine Jacob Wieb, fan Jan en Hillie, liet zien dat hij als jongste telg van de familie wel degelijk een balletje kan slaan. Hij wist met zijn verraderlijke opslag balletjes menig perk in verlegenheid te brengen. Hiernaast was hij ook verbaal duidelijk aanwezig waardoor hij ook op het mentale vlak menig tik uitdeelde. In de finale moest hij het opnemen tegen zijn oudere broer Wieger Nutte. Deze kaatste met Jeltje Holwerda. Ook zij wisten geen raad met de opslag van Jacob Wieb en zo werd hij, goed bijgestaan door Johan Boersma, de terechte winnaar van deze partij.
Foto : Johan en de kleine, grote man Jacob Wieb.

In de C klas kaatsten de 5 parturen allemaal één keer tegen elkaar. Nadat iedereen 4 keer had gespeeld kon de “schade” vooral bij de ouders worden opgemaakt. Na telling hadden Anna en Jan Tijtsma de meeste eersten verzameld. Goede tweede waren Elisabeth Zijlstra en Antje de Vries.
Foto : Jan met zijn trotse moeder Anna.

Zo zijn we wat onze vereniging betreft bijna aan het einde van het seizoen gekomen. Vrijdag gaan we nog één keer met zijn allen “de krite yn” en dan kunnen we ons met zijn allen weer op het voetballen storten.
Wat betreft de federatie en de KNKB kaatsers, zij kunnen hun hart nog enkele weken langer uitleven.
Vanaf deze plaats alvast heel veel succes toegewenst en probeer de eer van Anjum en van de k.v. Klaas Thomas hoog te houden.