Klaas Thomas en Rommert Zijlstra goede vrienden.

Maandag 27 juli 2015 :
De lijsten waren dan wel niet groot de prijzen van onze kaatsers waren er niet minder om. Maar liefts 4 van de 12 te verdelen kransen gingen over de Hearrewei richting Anjum. Stonden er in de jaren tachtig van de vorige eeuw soms 100 paruren op de lijsten dit jaar moest k.v. Warber Bliuwe het doen met zegge en schrijve 19. Een lichtpuntje er stonden 3 kaatsers uit Heerenveen op de lijst, iets wat decennia geleden meer regel dan uitzondering was. Zoals gezegd deden onze kaatsers het prima. Bij de jongens hadden Jan en Wieger Nutte bijelkaar geloot. Hun derde maat was Baukje Terpstra uit Oosternijkerk, een getalenteerd meisje. Het was op voorhand dan ook wel duidelijk dat dit trio het te kloppen partuur was. Ze maakten het hun zelf in de laatste partij nog enigszins lastig, mede door het luidruchtig aanwezig zijn van 1 van de ouders van de tegenpartij. Toch sloegen ze de drie eersten die ze nodig hadden handig bijelkaar en viel de krans hen ten deel. Foto : Wieger Nutte, Baukje en Jan.

Ook in de A klas was het Anjum wat de klok sloeg. Ook hier twee dorpsgenoten in 1 partuur. Wiebe mocht met grote neef Sip Jaap kaatsen, een mooi moment voor Wiebe om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Onder het motto : hoog op of niet thuis gaf hij geen strakke maar hoge “dode” ballen in het achterperk. Een goede strijdwijze want de meeste tegenstanders waren niet bij machte om deze ballen te verwerken. De hoepels mee naar de Skeanewei dus. Foto : Jacob Lei, en de beide neefjes.

In de B klas en bij de dames ook succes voor Klaas Thomas. Dan wel geen kransen maar toch waren Sjoerd en Johanna er bij. Sjoerd kaatste in de B klas met Johan Dijkstra van Lioessens en dit duo wist de afvalronde te winnen. Johanna wist met Nynke Dijkstra van Nes en Amarins Meindertsma van Holwerd de premie te bemachtigen. Foto’s : Sjoerd, Johan en Nynke, Amarins, Johanna.

Veel prijzen dus voor k.v Klaas Thomas op deze editie van de Rommert Zijlstra Partij, zodat met recht kan worden gezegd dat deze twee mannen dikke vrienden zijn.