Kaatsvakantie

zo 28 juli 2013 :

Er kon afgelopen week weer volop gekaatst worden in Anjum en omstreken. En ondanks het feit dat er veel mensen op vakantie zijn werd daar door de thuisblijvers dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. De eerste wedstrijd op de agenda was maandag het straatkaatsen, de volgende dag kwam de jeugd in actie op een ledenwedstrijd, woensdag was er in Morra de 50e Rommert Zijlstra partij, donderdag een rustdag, vrijdag de vrije formatie wedstrijd voor dames in Paesens en in hetzelfde dorp was er zaterdag een zelfde partij voor heren.

Maar zoals gezegd was het maandag als eerste de beurt aan de streetfighters. Op de lijst stonden 4 parturen welke allemaal een keer tegen elkaar in actie kwamen. Voor Jan Tijtsma werd het een hele leuke avond want omdat er 1 te weinig was mocht hij meedoen. En u raadt het al Jan belandde, met Johanna Bos en Nanna Stiemsma in de finale. Een finale die vervolgens ook nog in winst werd omgezet. Mooier voor Jan kon natuurlijk niet zijn : zo sta je op het punt om naar de training te gaan en zo ga je met een krans om je nek naar huis. De tweede prijs was voor Berend Krol, Wiebe Dijkstra en Jeltje Holwerda

Dinsdag kwam onze plaatselijke jeugd in actie, ook hier met een iets geringere deelname dan we gewend zijn. Hierdoor waren de categorieen iets anders ingedeeld maar dat mocht de pret niet drukken. Ondanks de hittegolf werd er in de verschillende groepen fanatiek om de prijzen gestreden.


Bij de aller kleinsten werd er drie keer opnieuw geloot en werden de punten per individu geteld. Na de drie partijen en nadat de punten waren opgeteld werd duidelijk dat de krans was gewonnen door Lean Wijma, tweede werd Tjesse Visser en de twee derde prijzen gingen naar Bjorn Snijdood en Hielke Bouma.

 

 

 

Bij de pupillen was de eerste prijs voor Meint van der Kooi en Naomi Dijkstra. De tweede prijs was knap voor Thijn Haaima en Nynke de Vries.
De rest van de jeugd kaatste in de categorie schooljeugd. Eline en Sytze Koree wisten onder leiding van vrolijke noot Jacob Wieb Visser de krans in de wacht te slepen.

Woensdag stond de 50e Rommert Zijlstra partij op het programma. Een partij met een roemruchte geschiedenis waarbij in haar hoogtijdagen bijna 100 partuur op de lijst stonden. Helaas was dat op deze jubileum editie niet het geval. Het bestuur van Warber Bliuwe had zelfs een speciale jubileum categorie in het leven geroepen. Jammer dat zich maar 12 kaatsers hadden aangemeld. Toch een woord van dank aan de organisatie van deze partij want met een kleine tentoonstelling, een boekwerkje en de Kolkenblazers na afloop kan toch zeker met trots worden teruggekeken op deze partij.


Wat onze leden betreft, er stonden veel op de lijst maar een enkeling kwam met een prijsje terug. Bij de heren was dat alleen Pope Bauke Holwerda : de eerste prijs van de verliezersronde. De dames daarentegen maakten veel goed. Jitske Hovinga wist met Jannet de Graaf en Metsje Sipma de derde prijs in de wacht te slepen. Maar de hoogste eer was wederom weggelegd voor Johanna Bos. Samen met die ander anjumer Jeltje Holwerda en Antje Wijtsma van Lioessens mocht zij de krans in ontvangst nemen.

Bij de jongens was er nog een tweede prijs voor Wiebe Dijkstra. Hij kaatste met de twee pakesizzers van de legendarische Jan Jippes Holwerda, te weten Jan Jippe en Tjerk.

Voor Douwe Visser kreeg deze 50e editie van de RZ partij wel een zeer naar einde. Douwe verdraaide in de eerste omloop voor de tweede keer zijn knie zodat verder kaatsen onmogelijk werd. Hopelijk valt het mee voor hem want het zou sneu zijn als hij op deze manier afscheid moet nemen van zijn zo geliefde sport.

Vrijdag en zaterdag was Paesens het decor voor twee vrije formatie wedstrijden. Vrijdag was het eerste de beurt aan de dames. Met een lijst van 5 parturen is het op voorhand duidelijk dat het een “drege” aangelegenheid wordt. En dat werd het ook, volgens de berichten die ik zaterdag ontving is men om half elf maar opgehouden door de invallende duisternis. Gelukkig deed deze laatste partij niet ter zake. Johanna Bos kaatste deze partij met Nynke Dijkstra en het aanstormende talent Anke Mollema, beide van Nes. Aan het eind van deze lange kaatsavond kwamen ze 1 eerst tekort. En dit eerst hadden ze in de eerste omloop kunnen pakken maar op de stand 5-5 en 4-4 wisten zowel Anke als Nynke de bal niet voor de kaats te keren zodat de partij verloren gingen. Als … maar dat telt niet in de sport.

Zaterdag waagden 10 dorpsgenoten de fietstocht naar Paesens om met een krans terug te komen. Helaas was dat maar voor 1 iemand weggelegd. Het jonge partuur van Wiebe Dijkstra, Wieger Nutte Visser en Johan Boersma sneuvelde in de derde omloop. Wel nadat ze in de tweede partij twee andere dorpsgenoten naar de slachtbank hadden geleid, te weten de zwagers Pope Bauke en Thomas. Ook Berend Krol, Wieger Holwerda en Gerald Boersma kregen kaatsles. Tegen het werkelijk van routine overlopende partuur van Yme Braaksma, Renze Stiemsma en de op het tandvlees kaatsende Wieb Dijkstra kregen ze echt geen poot aan de grond. Helaas sneuvelden de golden oldies een omloop later. De enige Klaas Thomas kaatser welke wel met een prijsje naar Anjum (lees Lauwersoog) terugfietste was Good-old Jelle Visser. Een derde prijs viel hem ten deel. Die ene krans welke naar ons dorp ging kwam op naam van Wiebe Wessel Bos. Hij is momenteel in bloedvorm en kaatste in de A klas met Wilbert Hiemstra en Jan Jelle Jongsma. Ze moesten 4 maal aantreden en wisten in deze 4 partijen de meeste eersten bijelkaar te slaan. Vooral de eerste omloop tegen Jelle Jaap Stiemsma was er 1 om in te lijsten. Door deze fraaie overwinning neemt Wiebe de tweede plaats in in het jaarklassement.

Zo kwam er een einde aan een lange kaatsweek wat de leden en federatie betreft. Nu maar afwachten wat de jeugd dit weekeinde bij de KNKB weer in petto heeft. De eerste positieve berichten bereikten zaterdagmiddag al Paesens/Moddergat. Maar hierover later meer.

PS mochten er nog foto’s zijn van de wedstrijden in Morra of Paesens dan ontvang ik ze graag via t.visser16@knid.nl