K.V. Klaas Thomas sluit seizoen af.

di 17 augustus 2010 :


De prijswinaars van de diverse categorieën in de kransen.

Kaatsvereniging Klaas Thomas heeft het seizoen afgelopen vrijdag traditie getrouw weer afgesloten met de Klaas Thomas partij, beter bekend als de Anjumer PC. Door de vele vakantie’s viel de deelname dit jaar iets tegen maar over het algemeen kan de vereniging terug zien op een zeer succesvol jaar. Op deze laatste partij wordt er altijd zeer fanatiek om de prijzen gekaatst mede doordat de winnaars ’s avonds worden gehuldigd met een rondrit door het dorp met paard en koets.

Bij de beginners lukte dit Gerwin Dijkstra en Antje de Vries. Deze twee talentvolle spelers waren trouwens het hele seizoen de besten.
Foto : De prijswinnaars bij de beginners

Bij de pupillen werd gespeeld in een A en B klas. In de B klas wisten Gerrit Dijkstra en Jacob Wieb Visser alle drie parijen te winnen en dus stelden ook zij hun plekje in de koets veilig.
In de A klas werd ontzettend spannend gespeeld. Maar liefst 3 partijen eindigden met alles aan de hang. Nadat alle eersten waren geteld kwamen Marjan Koree en Robin Tjeerdsma als winnaars uit de bus. Foto : De prijswinnaars bij de pupillen

Bij de schooljeugd liet Wiebe Dijkstra zien dat hij dit jaar echt de sterkste is in zijn categorie. Samen met de eveneens goed spelende Geert Brandsma was de krans wederom voor dit jeugdig talent.


Alle kranswinnaars bij de jeugd.


Alle prijswinnaars bij de jeugd.

De dames kaatsten, door de geringe deelname, op individuele basis. Na drie omlopen kwamen de gezusters Alie en Johanna Bos als twee besten uit de bus.

Ook bij de heren senioren viel de deelname iets tegen. Dat Jelle Visser, Wietse Rosier en Johannes Koree uiteindelijk zouden winnen had op voorhand niemand verwacht. Iedereen had zijn geld op het favoriete partuur van Jan Pieter Hovinga, Douwe Visser en Rik Brandsma gezet. Het was vooral de uitstekend kaatsende Jelle Visser die hier anders over dacht. Goed gesteund door zijn maten maakte hij er een zeer eenzijdige finale van waarin de tegenstanders geen voet aan grond kregen. Op het aansluitende slotfeest werd hij dan ook zeer terecht uitgeroepen tot koning van deze Anjumer PC. Foto : Wietse, Jelle en Johannes.