K.V. Klaas Thomas sluit seizoen af

Afgelopen vrijdag konden de kaatsers en kaatsters uit Anjum nog 1 keer hun kunsten vertonen dit seizoen. Op het programma stond de traditionele Klaas Thomas partij, in de volksmond beter bekend als de Anjumer PC. Deze partij wordt sedert 1981 steevast op de laatste vrijdag van de bouwvak verkaatst en werd ook nu weer gesponsord door Scheepspark b.v van Lauwersoog.

’s Morgens vanaf 9 uur was het de beurt aan de jeugd welke in drie categorieën om de prijzen streden. De opkomst viel door de vakantie iets tegen maar dat mocht de pret niet drukken. Bij de jongste kabouter groep kaatsten de 5 deelnemers iedere omloop met een andere maat, en was het de kleine Niek Dijkstra die de lakens uitdeelde. Hij wist al zijn 5 partijen te winnen en was dan ook de zeer terechte winnaar.

Bij de welpen kaatsten drie tweetallen allemaal een keer tegen elkaar. Zowel Marten Jan Koree en Femke Bouma als Kees Sonnema en Leann Wijma wisten de eerste partij te winnen. De laatste partij moest dus de doorslag geven wie er met de krans naar huis mocht gaan. Het waren uiteindelijk Kees en Leann die de langste adem hadden en met 5-3 en 6-2 wisten te winnen.

De pupillen kaatsen met 6 parturen volgens het Belgische systeem, iedereen kon dus drie keer kaatsen. Het werd een zeer spannende aangelegenheid omdat zowel Nynke de Vries en Naomi Dijkstra als Lysanne Koree en Adriana Visser drie keer wisten te winnen. De tegen eersten moesten dus de doorslag geven. En hoewel Lysanne en Adriana maar drie hadden was dit niet genoeg omdat Nynke en Naomi er maar 1 hadden. Weer was Nynke dus de sterkste en moest Lysanne voor de zoveelste keer genoegen nemen met de tweede prijs.

Nadat de velden waren omgelegd was het vanaf 1 uur de beurt aan de senioren dames en heren. Bij de dames stonden 5 partuur op de lijst welke ieder een keer tegen elkaar uitkwamen. Geartje Lei, Gersa Brander en Marjan Koree waren de hele middag oppermachtig. Alleen in de eerste partij tegen Eline Koree, Rianne Haaima en Lia Bandstra moest alles uit de kast en viel de laatste klap pas met alles aan de hang. Met de andere 4 parturen hadden ze geen enkele moeite en mochten zij zich dus opmaken voor de krans en een ritje in de koets.

Wie er bij de heren in de koets plaats mocht nemen was op voorhand moeilijk in te schatten. De parturen waren allemaal zeer aan elkaar gewaagd en het vele publiek kon dan ook de hele middag getuige zijn van prachtige partijen. De finale tussen Wiebe Wessel Bos, Yorick Elzinga en Klaas Johan Koree tegen Wiebe Dijkstra, Pope Bauke Holwerda en Nico Dijkstra leek in eerste instantie een walk-over te worden Bos cs. In korte tijd stonden ze met 5-0 voor. Maar Wiebe staat erom bekend dat hij nooit opgeeft en dat deed hij ook in deze partij niet. Eerst voor eerst wist hij met zijn maten bijeen te sprokkelen en zorgde ervoor dat Wiebe enigszins zenuwachtig begon te worden. De op en uitslag begon wat matiger te worden en Wiebe, Pope en Nico roken bloed. Ze kwamen terug tot 5-4 maar toen vonden Wiebe, Yorick en Klaas Johan het genoeg geweest en beslisten de partij met -4 2n 6-4 in hun voordeel.

Na afloop brandde er een geweldig feest los met de band Lechery. De prijzen werden uitgereikt, de winnaars gingen met de koets door het dorp, het jongens partuur welke derde op de Freule werd, werd nog eens in het zonnetje gezet evenals Gerwin Dijkstra die met Morra derde op het NK schooljongens werd. Kortom een prachtig einde van een geweldig kaatsseizoen.

 

pc2016