Jong en oud in de prijzen.

Het was zaterdag voor de jeugd alweer de laatste federatie wedstrijd. Zoals we de laatste jaren gewend zijn is dit de Dongeradeel partij welke wij als Klaas Thomas organiseren. Maar voor het zover was kon de jeugd eerst afgelopen woensdag nog in actie komen. De oudste jeugd reisdeaf naar Dokkum terwijl de jongste jeugd in Niawier de degens kruisen. Kees deed hier mee met de pupillen jongens en Niek en Marten Jan waren bij de welpen van de partij. voor Niek werd al snel duidelijk  dat een prijsje voor hem niet tot de mogelijkheden behoorde omdat zijn maat uit Driesum nog duidelijk moeite had met de opslag afstand. Marten Jan had in Yme Hille Postma een betere maat maar kon het weer niet bolwerken tegen Stijn de Haas van Dokkum en moest dus weer genoegen nemen met de premie. Ook zaterdag op de Dongeradeel partij  moest de partij tegen deze kleine dokkumer weer de doorslag geven. MJ raakte er nu wel heel sneu van af, bij de stand 5-2 en 6-6 leek het erop dat MJ de kaats voorbij zou slaan. Helaas raakte de bal het kaatsblokje en rolde hij net de verkeerde kant op en was de kaats net niet voorbij. Weer een tweede prijs voor de zeer teleurgestelde Marten Jan. Niek kwam niet in het stuk voor met drie verliespartijen maar dit maakte hij in het weekend meer dan goed. Hij en MJ stonden namelijk op de lijst voor het een afdelingswedstrijd voor welpen, ooit wisten Gerrit en Sytse een derde prijs te winnen te winnen in deze groep. Zou het Niek en MJ ook lukken.  Helaas wisten ze niet van Scharnegoutum te winnen zodat ze beide op de lijst van de opstappers kwamen. En hier werd kleine Niek de grote man. Na een teleurstellende week sloeg hij zich hier in de kransen met Sytse Kloosterman van Sexbierum. De eerste knkb krans voor de altijd fanatieke Niek en dit smaakt zeker naar meer.

Ook voor Kees was het een keer alles en een keer niets. In Niawier kwam hij net tekort maar voor eigen publiek liet hij zien dat hij gemakkelijk met het federatie niveau mee kan doen. Al moest hij met Pieter Sybe Cuperus van Oosternijkerk in de eerste partij wel alle zeilen bijzetten. Het werd een partij met alles aan de hang die nipt werd gewonnen en dus de zo belangrijke 7 eersten. De volgende twee partijen werden simpel met 5-2 gewonnen. De volle buit dus uit drie partijen wat hem natuurlijk de krans opleverde. Iets wat vader Sjoerd ’s middags in de B klas ook lukte. Hij kaatste met Lolke Dijkstra en Willem Elzinga. In de finale namen zji het op tegen good-old Herman Haaima, de nog good-oldere Wiebe Westra en Boele Terpstra. Het werd een zinderende finale welke zelfs de tentgangers niet ontging. Het werd 5-5 toen Elzinga maar liefst drie ballen buiten de touwen sloeg en de oudjes in een zetel naar de overwinning leek te brengen. Niks was minder waar want Sonnema kwam terug tot 6-6 en besloot toen de partij met een geweldige bovenslag. Een prachtig eind van een fraaie partij. En vader en zoon met de krans om naar de Feart.  Jan Tijtsma kaatste in de A klas. Met maar 6 deelnemers werd het een vreemde kaatserij waarbij uiteindelijk Sjouke Hijlkema van Buitenpost als eerste wist te eindigen met Jan als een goede tweede.

Bij de schooljongens had Tijn Haaima bij Jan Bandstra van Oosternijkerk geloot. (inderdaad de pakesizzer van Jan Bandstra van de Singel). Ze wisten de eerstepartij met 5-3 te winnen, een mooie start dus. Helaas gingen de andere twee partijen verloren maar wel met 5 en 4 eersten. Net genoeg om voor de tweede prjis in aanmerking te komen. Lean Wijma, Femke Bouma, Fiannah Haaima en Jolanda Bandstra gingen zonder prijs bij de pupillen meisjes terug naar huis. Hoe anders was het bij de meiden van 14-16 jaar. In Dokkum had Antje al laten zien dat ze na de tweede prijs van een week geleden zeer gebrand was op de overwinning. Het lukte haar wederom om de krans mee naar Anjum te nemen. Alle drie de partijen werden gewonnen. Op de Dongeredeelpartij in Anjum zou ze weer vol voor de winst gaan. Maar nu was het eindelijk Eline Koree die weer eens van haar liet horen. Met een gepimpte want en een voortreffelijke opslag liet ze zien dat er nog wel degelijk rekening met haar moet worden gehouden. In het onderlinge duel tegen Antje liet ze er met 5-2 geen gras over groeien, en ook de andere partijen sloeg ze met Petra Feenstra van Morra in no time de tegenstanders van de lijst. Eindelijk weer een hoepel voor Eline.

Nynke was na de tweede prijs in Dokkum in eigen dorp weer de sterkste en moeten we die tweede prijs maar als een schoonheidsfoutje zien. Toch kroop ze met Janiek Klootstra van Niawier in de partij tegen Anna Zijlstra en Marijke Boonstra van Oostrum door het oog van de naald. Ze trokken de partij met 5-5 en 6-4 uiteindelijk toch over de streep. Het leverde Nynke de zoveelste welverdiende krans op. Anna kwam helaas een eerst tekort voor de tweede prijs.

 

Ook bij de knkb kwamen naast de al eerder genoemde welpen ook nog de nodige dorpsgenoten in actie. Jammer genoeg niet met het gewenste resultaat. Sip Jaap en Wiebe Wessel kwamen zowel zaterdag als zondag niet verder dan de eerste omloop. Toch staan ze nog redelijk goed in de ranking met een zestiende stek en dus nog volop perspectief voor PC deelname. Beter ging het Sytse zaterdag af in Sint Nicolaasga. In de A klas wist hij met Mark Polstra van Menaam en Wessel van der Woud van Goutum zeer verrassend de premie op te eisen. Gerwin en Gerrit ook in de A klas moesten buigen voor Baggio. Zondag kwam dit drietal in actie op een afdelingswedstrijd in Wier. Maar op deze wedstrijden wil het nog niet vlotten met ons trio. Maar winst en verlies liggen vaak dicht bij elkaar en met iets minder foutjes kan het wellicht nog een supertrio worden. De tijd zal het leren aan de jongens zal het zeker niet liggen.

 

Ook voor komend weekend staan er weer de nodige partijen op de agenda. Te beginnen op zaterdag met een knkb wedstrijd voor meiden  op het Kolkenfjild. Tot dan.