Jeugd kaatste in Hantum, “Oudjes doen het nog goed”

15 juni 2014 :

Afgelopen woensdag kwamen er diverse jeugdleden van onze vereniging in aktie in Hantum. De plaatselijke kaatsvereniging met de prachtige naam “de Kletsers” wilde wel eens zien hoe goed de jeugd uit Dongeradeel nu daadwerkelijk kan “kletsen”. En dan bedoel ik natuurlijk niet praten maar slaan. En naar ik heb gehoord moet dat goed zijn geweest. Jammer dat de deelname iets tegenviel. Dit kwam omdat er weer diverse andere zaken zoals schoolreisjes en musicals waren. Toch kon er in alle categorieën een lijst worden afgewerkt. En onze jeugdleden deden, zoals we de laatste jaren gewend zijn, weer goed mee. Helaas geen kransen deze keer maar wel weer volop prijzen.

Zo ging Lize Anke Dijkstra er bij de welpen met een mooie tweede prijs vandoor. Met Johan Sipma van Lioessens kwamen ze net tekort voor de hoofdprijs. Het leverde Lize wel een voorlopige eerste plek in het punten klassement op.

Dit zelfde geld voor Antje de Vries. Zij wist met Bauke Toren van Hantum en Marco Wouda van Ee de afvalronde van de pupillen te winnen. Antje maakt een mooie ontwikkeling door en weet zich zowel bij de federatie als de KNKB geregeld in de prijzen te slaan.

Ook Sytze en Gerrit waren er weer bij al moesten ze deze keer hun meerdere erkennen in Jelle de Boer van Ee, Wybren Cuperus van Oosternijkerk en Baukje Terpstra eveneens van Oosternijkerk. Sytze werd met Simon Torensma van Oosternijkerk tweede terwijl Gerrit met Edser Slager ook van Oosternijkerk de kleine premie wist te winnen. Ook voor Sytze betekende dit een voorlopig eerste plaats in het puntenklassement. Clarck Lei wist nog de afvalronde te winnen.

Bij de jongens kwamen deze keer alleen Jan Tijtsma en Klaas Johan Koree in aktie. Het leverde voor beide jongens niet het gewenste resultaat op zodat ze met lege handen terug keerden uit Hantum. Waar nog even werd “nageklets” omdat het wel erg laat was voor dat alles aan kant was.

 

Zaterdag konden de senioren en dames hun kunsten laten zien op de jaarlijkse sportdag. “De Trochsetters” van Ee waren deze keer de gastheer en zoals gebruikelijk hadden ze ook deze keer de zaakjes weer prima voor elkaar. Dat kan niet worden gezegd van de A klassers want door een te geringe deelname werd deze klasse van de agenda gehaald.

“Us jongens” Jan Pieter Hovinga, Sjoerd Sonnema en Jan Visser hadden alles wel op regel want zij wisten net als in 2006 en 2010 (als ik het goed heb) de B klasse te winnen. Onder het toezicht van met name Anjumer publiek werd in de finale vrij gemakkelijk Paesens (of was het Moddergat) aan de kant gezet. Foto : Onze “oudjes” er weer bij.

Waar Jelle Visser niet voor Anjum mag uitkomen wordt er voor deze dorpen een uitzondering gemaakt. Paesumers mogen voor Moddergat uitkomen en andersom. Het is een dorpen strijd en volgens mij zijn Paesens en Moddergat twee dorpen maar dit terzijde.

Zoals gezegd deden onze “oudjes” het nog goed en was het zoals ik uit de mond van een toeschouwer uit Ee vernam : Anjum is der dochs wer by in de B klasse.

Helaas zat er voor de dames deze keer geen prijsje in. Toch deden ze van zich spreken omdat Johanna Bos uit kwam met moeder en dochter Hovinga, Douwina en Alies. Op zich eigenlijk al een eervolle vermelding waard.