Jelte wint gouden rollator

Zondag 3 augustus 2014 :


Ook dit jaar was er weer de traditionele “kneuzenpartij”, een partij waar zowel geoefende als minder geoefende kaatsers aan mee kunnen doen. Dat deze partij wel degelijk in een behoefte voorziet was te zien aan de deelname van met name de minder getalenteerde spelers. En op deze partij komen er altijd verrassende namen op de lijst, wat te denken van Otte Akkerman, al jaren woonachtig in Leeuwarden maar speciaal voor deze partij overgekomen. Ook een Ate Tijtsma, Jelte Bandstra en Bokke Jan Boersma zijn namen welke je niet veel in de kaatsarchieven zult tegengekomen. Het bestuur had de deelnemers al naar gelang het nivo in drie klassen ingedeeld zodat iedereen zeker was dat hij of zij de volgende dag sowieso moeite zou hebben om uit bed te komen. En als ik de verhalen mag geloven is het bestuur daar aardig in geslaagd.

De A klas was voor de “ervaren” kaatsers en zij kaatsten met de gewone kaatsbal. Na drie partijen bleek dat Jelle Pang en Tomke de meeste punten hadden vergaard en dus de hage in ontvangst mochten nemen.

In de B en C klas werd met de zachte bal gekaatst, welke hoe langer de dag duurde steeds minder zacht leek te worden. Maar dat mocht de pret niet drukken want er werd tot de laatste slag ontzettend fanatiek gespeeld. Na het tellen der punten bleken in de B klas Lolkje Keegstra en Klaas Sipma de “grootste kneuzen” want zij hadden alle drie hun partijen gewonnen.

In de C klas, de ultieme kneuzenklas, waren het de zwagers Anne Zijlstra en Jelte Bandstra die er geen gras over lieten groeien. Met name Anne kwam gedurende de middag steeds beter in zijn rol en de geruchten gaan dan ook dat hij de brui aan het voetballen gaat geven en zich volledig gaat storten op het spel met de kleine bal. De eerste contacten met Sip Jaap om samen een formatie te vormen zijn reeds gelegd. Toen Sytze Jansma hier lucht van kreeg heeft ook hij zich spontaan bij Sip gemeld zodat we volgend jaar zeer waarschijnlijk drie Anjumers op de PC zullen hebben. Voor Jelte duurde de partij eigenlijk een partij te lang want voor de finale bleek dat hij bijna geen vel meer op zijn voetzolen had. Gelukkig geven de Bandstra’s over het algemeen niet snel op zodat hij, zij het met een pijn verbeten gezicht, aan de laatste partij begon. Goed gesteund door zwager Anne wisten zij het partuur van Bokke Jan en Sietske van Dekken aan de kant te zetten en kon er aan de nazit worden begonnen.

Net als vorig jaar was er aan deze partij ook een koningsprijs verbonden. Vorig jaar was dat een fraaie zwaar verzilverde wandelbal welke werd gewonnen door Mieke. Maar door het lange napraten kwam die toen niet heel thuis en daarom had het bestuur deze keer een koningsprijs waarmee zowel de prijs als de persoon heelhuids thuis konden komen. Het betrof een fraaie gouden rollator. Na lang wikken en wegen werd door de koningscommissie besloten dat Jelte Bandstra de koningkneus van dit jaar moest worden. Een en ander werd door Anne overigens zeer sportief opgevangen. Foto : De kneuzen en hun koning.