Geweldige deelname ledenpartij

Het voetbal achter de rug, geen dorpsfeest dus geen gedoe met versierde wagens, en zie daar: een geweldige opkomst bij de tweede ledenpartij voor senioren en dames. Na enig gebel en ge-app kon het bestuur maar liefst dertig heren en 14 dames verwelkomen. Een deelname welke nog meer was dan de laatst verkaatste PC van 2015. En dan te bedenken dat er nog minimaal 5 vaste deelnemers ontbraken. Het belooft dus een mooi seizoen te worden. Het bestuur had door de grote opgave besloten om bij de heren in een A en B klas te spelen zodat iedereen zoveel mogelijk op eigen nivo een balletje kon slaan. Een wijs besluit want het was n
a afloop alleen maar lof over deze opzet.

In de A klas kruisten 4 partuur de degens met elkaar. Dit hield in dat iedereen drie keer in actie moest komen. Het werd een spannende aangekaatsen1legenheid. Na twee omlopen had het partuur van Johan Boersma, Nanne Stiemsma en Frederik de beste papieren met twee gewonnen partijen op de voet gevolgd door De gebroeders Gerrit en Wiebe Dijkstra en Wietse Rosier met 12 eerst. Johan cs moesten om voor de krans in aanmerking te komen winnen of minimaal 5 eersten bemachtigen in de laatste partij. Dit leek te gaan lukken. Leek, want op de stand 5-4 en 6-6 gingen ze de bietenbrug op tegen Sietse Koree, Jan Pieter Hovinga en Wiebe Wessel Bos. Zo eindigde Johan met zijn partuur dus op 18 eersten. Maar omdat Gerrit cs de laatste partij wisten te winnen waren zij de winnaar van de partij met 19 eersten.

In de B klas een lijst met 6 parturen. Zij kaatsten ook ieder drie keer in vooraf bekend schema. Ook hier was ieder eerst dus belangrijk. Na twee partijen waren er twee parturen met de vokaatsen2lle winst en in laatste partij moesten zij het tegen elkaar opnemen. Een echte finale dus. Christiaan van der Kooi, Johannes Koree en Andre Turkstra versus Sytse Jansma, Tamme Visser en Klaas Hovinga. En het werd een echte finale waarin tot 4-4 de eersten om en om werden verdeeld. Het belangrijke 9e eerst ging naar Jansma, wat ondanks een

perkwissel, iets deed breken bij Christiaan cs. Want ook het laatste bordje ging vrij gemakkelijk
naar Sytse, Tamme en Klaas. Zij werden dus de terechte winnaars van de B klas met het opmerkelijke feit dat alle drie hun partijen eindigden in 5-4 en 6-2.

Ook de dames kaatsten met 6 partuur in hetzelfde systeem als de B klassers. De loting had bepaald dat de 2 jongste meiden Eline en Femke bij elkaar waren met als derde maat Renate van der Kooi. Ze moesten het gelijk in de eerste partij opnemen tegen de latere winnaars Jitske Hovinga en Antje de Vries. Een zeer degelijk duo met zowel een goede op- als ukaatsen3itslag. Het werd dan ook een, zij het moeizaam, overwinning voor Jitske en Antje: 5-4 en 2-6.De tweede partij tegen Jeltje Koree en Sietske Bosscha ging een stuk gemakkelijker: 5-1 en 4-6. Zo lagen zij dus na 2 omlopen om ramkoers. Ook in de laatst partij werd als snel duidelijk dat Gersa Brander en Rianne Haaima geen potten konden breken getuige de 5-1 en 6-0. Met drie gewonnen partijen waren Jitske en Antje dus duidelijk de besten. Met 17 eersten werden Elisabeth Zijlstra en Sietske van Dekken tweede en mochten Jeltje Koree en Sietske Bosscha de derde prijs in ontvangst nemen. Prijzen welke bestonden uit waardebonnen van onze nieuwe snackbar “Iterij bij de mûne”. Iets wat letterlijk en figuurlijk bij iedereen in de smaak viel. Zij waren samen met de Coop supermarkt sponsor van deze prachtige ledenpartij.