Geen foto’s maar wel 4 kransen uit Ternaard.

19 juni 2014 :

Het wordt natuurlijk al een beetje gewoon dat winnen maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de oudelui geen foto’s meer hoeven te maken van de winnaars. En winnaars waren er weer afgelopen woensdag op de federatie wedstrijd in Ternaard. In maar liefst 4 van de 6 categoriën kwam er een anjumer met een krans thuis. En dan krijg ik maar 1 fotootje binnen welke ook nog thuis is genomen. Dit was trouwens wel een hele bijzondere foto want zowel Nynke als Antje de Vries wist de krans te winnen.

Nynke kwam uit in de welpen categorie en kwam uit met Jan Bandstra van Oosternijkerk. Jan heeft trouwens ook nog Anjumer roots want vader is Harmen Jan Bandstra. Nynke en Jan vormden een keurig duo en wisten in de finale zelfs te winnen van een andere topper Jelmer Torensma van Oosternijkerk en Peder Dijkstra van Hantumhuizen. Een mooie prestatie voor Nynke die volgens mij ook haast rijp is voor het grote werk bij de KNKB.

Bij de pupillen meisjes was Nynke haar zus Antje de smaakmaker. Het liep allemaal op rolletjes tot de finale partij. Toen viel Antje en kwam ze zeer ongelukkig terecht. Ze had vreselijke pijn maar besloot toch om door te kaatsen. Top natuurlijk en het leverde haar een terechte krans op. Maar de volgende dag waren de druiven zuur. Na een bezoek aan de Sionsberg bleek haar duim gebroken en moet Antje dus verplicht 4 weken het gips in. Zo werd Antje wreed uit haar “flow” gehaald maar toch de duim om hoog voor dit talentje. Foto : Antje en Nynke allebeide de krans

Femke Hovinga kaatste voor het eerst mee in de federatie en deed dat zeer verdienstelijk. Toen ik haar de volgende dag sprak was ze ook zelf zeer tevreden en wil zeker vaker mee gaan doen.

Bij de schooljongens deed al gauw blijken dat Gerrit in Anne Jelmer Hellinga van Damwoude een beste maat had. Beide heren waren zowel in het perk als aan de stuit oppermachtig. De meeste tegenstanders gaven zich dan ook snel gewonnen en mocht Gerrit wederom een hoepeltje in ontvangst nemen.

Bij de “grote jongens” kwamen Jan, Klaas Johan en Wieger Nutte nog binnen de lijnen. Het leverde alleen Wieger Nutte een prijs op en wel de eerste van de verliezersronde. Wel valt het bij deze groep op dat er op een zeer behoorlijk nivo wordt gekaatst. De lengte van de opslag is voor niemand een probleem en de boven ligt voor sommige jongens gewoon dichtbij. De ballen vliegen als UFO’s over deze voor kaatsers magische lijn en dat geeft de jongens een enorme kick. Maar toch wil ik erop wijzen dat een kaats leggen soms ook goed genoeg is en ook gewoon twee punten op kan leveren.

Volgende week woensdag is er wederom een federatie wedstrijd.