Federatie voor jeugd in Dokkum en Hantum

totaal

 

Afgelopen woensdag kon de jeugd van de k.v. Klaas Thomas haar kunsten op kaatsgebied weer vertonen. Dit maal in Dokkum voor de jongste jeugd en in Hantum voor de oudere jeugd. Zoals we gewend zijn stonden er weer veel leden uit Anjum op de lijst. En zoals we eigenlijk ook ge(ver)wend zijn kwamen er weer diverse jeugdleden met een prijs thuis.

Bij de jongste jeugd, de welpen jongens en meisjes, deden er geen Anjumers mee. Iets wat we in toekonynke
mst moeten zien te veranderen want hoe eerder de jeugd weg gaat te kaatsen hoe beter het is voor de ontwikkeling. Toch zat er nog wel een klein Anjum luchtje aan want Albert Vogel, de zoon van oud dorpsgenoten Halbe en Joke wist met Suzanna Allema van Niawier de krans te winnen.

Bij de pupillen meisjes stonden Anna Zijlstra en Nynke de Vries op de lijst. En beide dames wisten zich in de prijzen
te slaan. Na drie partijen te hebben gekaatst was er voor Anna een derde prijs. Of ze wist niet of ze prijs had of voor Klaas tellen derde prijzen niet maar Anna was helaas niet bij de prijsuitreiking aanwezig. Dit gold niet voor Nynke, met Ilona Terpstra van Hantum, kwam ze net te kort voor de krans en moest ze genoegen nemen met de premie. Het hoogst haalbare want “it wiene swiere partijen foar Nynke” aldus mem Lolkje.

 

dennis

 

 

Dennis Hovinga had bij de pupillen jongens een zeer goede maat geloot in de
persoon van Johan Sipma van Lioessens. Dit talent kaatst de laatste weken in de A klas bij de knkb en zou voor zijn eigen ontwikkeling eigenlijk bij de schooljongens moeten kaatsen. Maar dat zal Dennis een zorg zijn. Beide sportieve jongens kaatsten de hele avond goed en dan weet je dat de krans er altijd in kan zitten. Toen de eersten na drie partijen waren opgeteld werd al snel duidelijk dat Johan en Dennis de meeste punten hadden vergaard en stond niets de krans meer in de weg.

 

 

In Hantum kwamen de schooljongens, schoolmeisjes en de jongens en meisjes van 14-16 jaar in actie. Uit Anjum stonden Lysanne Koree en Antje de Vries op de lijst. Antje kaatste met Thirza Hellinga van Damwoude en kwam helaas niet verder dan de tweede omloop. Lysanne vormde een partuur met Gerjanne Visser van Lioessens en Iris Hoekstra van Morra. En hoewel ze de eerste partij verloren wisten ze de volgende twee partijen wel in winst om te zetten wat de dames de eerste prijs van de afvalronde opleverde.

Ook bij de schooljongens geen dorpsgenoten op de lijst. Eigenlijk kaatst Gerwin Dijkstra in deze klas maar omdat hij bij de knkb A klasser is komt hij bij de federatie in de jongens categorie uit. Omdat Sytse Koree ziek was werd de lijst op enkele plaatsen gewijzigd. Dit hield voor Gerwin in dat hij met Corina Tjeerdsma vagerritn Niawier en Simon Torensma van Oosternijker, Gelukkig liet Gewin hem hierdoor niet van de wijs brengen en  was hij weer prima op dreef. Na twee winst partijen kon hij zich opmaken voor de finale. Ditzelfde gold ook voor Gerrit Dijkstra. Op papier had hij met Sieuwe Kaziemier van Broeksterwoude en Hanneke Botma van Holwerd het beste partuur maar het moet natuurlijk nog wel even gebeuren. Gelukkig weet Gerrit wel “hoe de hazzen rinne” en hij liet er dan ook geen gras over groeien wat hij van plan was namelijk die hoepel winnen. En rond de klok van 10 was dit een feit. Gerrit de krans en Gerwin de premie. En dit was nog niet alles want ook in de afvalronde was er een dorpsgenoot die van zich liet spreken. The return of KJ of te wel Klaas Johan Koree. Na een jaar het kaatsen op een laag pitje te hebben gezet heeft hij de stoute kaatsschoenen weer aangetrokken. En het leverde hem meteen de eerste prijs van de afvalronde op. Weer volop prijs voor onze jeugd, nu alleen nog zorgen dat er nog meer kinderen richting federatie gaan. Moet lukken toch?