annaHet idee van de KNKB was goed: organiseer een wedstrijd van drie of vier federaties en je bent zeker van een goede deelname. Maar als dan 1 van die federaties zelf een partij organiseert en een enkele vereniging een ledenpartij uitschrijft dan is het natuurlijk gedaan met dat goede idee. Dit scenario voltrok zich afgelopen vrijdag bij onze club. Waar op een gewone federatie wedstrijd zo’n 80 kinderen op de lijsten staan moest k.v. Klaas Thomas met de helft genoegen nemen. Waar op meer dan honderd kinderen was gerekend. Maar de kinderen die er wel waren streden, in maar liefst7 categorieën, vol vuur om de prijzen.
Bij de welpen jongens en meisjes stonden er geen leden van onze club op de lijst. Een lijst die door Lolkje de Jong van Ee werd gewonnen. Bij de pupillen meisjes slechts drie parturen met in elk partuur een dorpsgenoot. Het was uiteindelijk Anna Zijlstra die met Geertje Bijlsma van Driesum en Jildau de Roo van Holwerd de eerste prijs wist te bemachtigen door beide partijen te winnen.

Bij de pupillen jongens hadden Rikus van der Meulen en Dennis Hovinga zich aangemeld. Omdat er maar 10 jongens meededen had het bestuur drie keer geloot en kaatste iedereen dus elke keer met andere maten. Jelmer Torensma van Oosternijkerk was uiteindelijk de beste op de voet gevolgd door Lukas Kempenaar van Damwoude. Beide hadden ze drie keer gewonnen maar Jelmer deed dit met minder tegen eersten en werd dus winnaar. Op de zelfde wijze wist Dennis de derde prijs te winnen. Met 15 eerst voor en 14 tegen. Ook bij de schoolmeisjes was de deelname dusdanig laag dat er een individueel klassement werd bijgehouden en ook hier gaven de tegen eersten de doorslag. Helaas pakte dit voor Lysanne Koree niet goed uit want hoewel ze drie keer had gewonnen ging Nel Bakker van Lioessens er met de krans van door omdat zij minder tegen eersten had.

Ook bij de schooljongens was de animo niet groot. Zonder dorpsgenoten op de lijst was Rutger Torensma de beste. Ditzelfde was Gerrit Dijkstra bij de jongens. Van de 10 deelnemers wist hij de meeste eersten bij elkaar te slaan. 18 punten was voldoende voor de eerste prijs. Nummer twee Hendrik van der Vorst van Metslawier werd met 17 punten tweede. Amanda Herrema van Damwoude was bij de meisjes onbetwist de beste. Drie keer winst zonder veel tegen eersten. Eline Koree had na twee partijen 9 eersten en rekende nergens meer op maar het kan soms raar lopen. Want na een overwinning in de laatste partij waren de 16 punten net genoeg voor de tweede prijs.gerrit

Nadat de prijzen waren uitgereikt kwam iedereen al snel tot de conclusie dat deze opzet van de bond niet erg in de smaak valt. Voortaan maar gewoon weer kaatsen in eigen federatie verband met dubbel zoveel kaatsers. Mochten de buurtjes wel een keer mee willen doen dan doen ze dit maar gewoon op een woensdag wanneer federatie Dongeradeel een partij organiseert.

Door Tamme Visser