Enerverende kaatsweek voor k.v. Klaas Thomas

di 3 augustus 2010 :

Wat kan sport toch vreselijk hard zijn. We hadden er met zijn allen zo op gehoopt dat er, in de persoon van Sip Jaap Bos, na 100 jaar eindelijk weer eens een dorpsgenoot op de Franeker PC zou staan. Helaas mag het niet zo zijn want Sip is met zijn maten niet uitgekozen om mee te doen. Van de 18 mogelijke deelnemende parturen moesten er 2 parturen afvallen en daar was Sip zijn partuur helaas bij. Jammer voor onze sympathieke dorpsgenoot die zoveel tijd in de kaatssport steekt.
Gelukkig is Sip wel geselecteerd voor de laatste cyclus van de eerste klas . Hierin gaat hij kaatsen met Jouke Bosje van Baaium en Jan Brandt Wiersma van Grou. Deze 2 jongens staan wel op de PC dus wellicht dat we met zijn allen nog één jaar geduld moeten hebben voordat onze dorpsgenoot op de belangrijkste kaatspartij van het jaar verschijnt.
Het niet meedoen aan de PC werkte blijkbaar door in de partij voor zaterdag. Naar eigen zeggen kaatste Sip Jaap een “strieminne partij”. Gelukkig sloeg hij zondag met een fraaie derde prijs in Wergea de laatste frustraties van zich af.

Broer Wiebe Wessel kaatste met zwager Wietse Kuipers en Elgar Boersma ook in Wergea en schopte het tot de derde omloop. Ze zorgden in de eerste omloop voor een daverende verassing door het PC partuur van Feiko Broersma te verslaan.

Anjum in actie op de jongfeinten partij.
Samen met Wietse Rosier hebben de beide “Bosjes” ook nog meegedaan aan de jongfeinten partij in Easterein, een afdelingswedstrijd voor junioren. Vooraf werd Anjum als één van de favorieten getipt maar helaas werd in de eerste omloop met 5-5 en 6-4 verloren van Easterlittens.

In ons eigen dorp was er vrijdag 30 juli een leden wedstrijd. Door de vakantie’s viel de deelname wat tegen maar toch werd er fanatiek en sportief om de prijzen gestreden. Wiebe Dijkstra liet zien dat hij op dit ogenblik de te kloppen man is bij de oudste groep. Ook deze keer was hij met Robin Tjeerdma de sterkste. De tweede prijs was voor Dirk Jan Visser, Jellie van der Kooi en Jan Tijtsma.
Gerwin Dijkstra en Antje de Vries kaatsten deze keer met de pupillen ipv de beginners. En dit gebeurde niet zonder succes. De kransen waren voor deze twee talentrijke beginners.
Foto : De prijswinnaars van vrijdag 30 juli.

Zaterdag gingen er weer enkele leden van onze club naar KNKB wedstrijden. Ook hier werden weer de nodige successen behaald.
In Britsum kwamen de pupillen in actie. Jan Tijtsma schopte het tot de derde omloop van de verliezersronde. Net voor de prijzen eraf dus.
In de A klas was er een derde prijs voor Wieger Nutte Visser. En de hoofdprijs was er ook zaterdag voor Wiebe Dijkstra. Samen met Kevin Jordi Hiemstra van Stiens ging hij met de krans naar Anjum.
Foto : Wiebe en Wieger Nutte in de prijzen in Britsum.

De primeur van het afgelopen weekend was voor niemand minder dan Gerrit Dijkstra. Voor het eerst in zijn nog jonge kaatsleven waagde hij zich op een KNKB wedstrijd. Samen met mem Antje reisde hij zaterdag af naar Weidum. En wat niemand had verwacht gebeurde toch. Gerrit schopt het tot de finale van de B klas. Met zijn maat Redmer Zaagemans van Witmarsum wist hij de laatste partij jammer genoeg niet de winnen. Toch een voortreffelijk debuut.
Foto : Gerrit met zijn eerste KNKB beker, Wiebe en Wieger Nutte.

En weer een jeugdlid besmet met het KNKB kaatsvirus. Want om een goede kaatser of kaatsster te worden is het van groot belang om zo vroeg mogelijk uit te komen op wedstrijden van de KNKB. Er gaat voor ouders veel tijd in zitten maar het is zeker de moeite waard.

Zaterdag stond er voor de senioren “pearkekeatsen” op de agenda. Er kon gekaatst worden in een A en B klas.
De A klas werd een Bos onderonsje. Wiebe Wessel en Johanna namen het op tegen Wietse en Alie. Laats genoemden wonen sinds kort in Hantum dus was de rivaliteit nog groter. Wiebe en Johanna wisten de spannende finale te winnen.
De finale in de B klas werd een prooi voor Thomas Jansma en Annet Visser (vriendin van Henry Rosier.)

Zo kwam er een eind aan een week vol kaatsen. Maar ook deze week kan er weer volop worden gekaatst. Vanavond 3 augustus is er straatkaatsen, donderdag een ledenpartij, zaterdag federatie in Hantum en een KNKB pupillen wedstrijd in Anjum. En verder gaan er nog diverse leden naar KNKB wedstrijden op zaterdag en zondag. Ja, Anjum komt steeds dichter bij de ” keatshoeke ” te liggen.